Tarım arazilerinde affa iptal yok

Anayasa Mahkemesi, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına yasallık kazandıran 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na onay verdi ve CHP'nin iptal istemini reddetti.

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına yasallık kazandıran 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na onay verdi ve CHP'nin iptal istemini reddetti. CHP, yasanın ve geçici 1. maddesinin iptalini istemişti. Geçici 1. madde, 11 Ekim 2004'ten önce tarım arazileri gerekli izinler alınmadan tarım dışı kullanıma açılmış ve tarımsal bütünlüğü bozmuyorsa, istenilen amaçla kullanımı için altı ay içinde başvurulması halinde metrekaresi beş YTL'ye tarım dışı kulanılmasına izin veriyor. Yasa Cargill'in durumuna yasallık kazandırırken şirketin diğer yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor.