'Tarım sektörü iç açıcı değil'

TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı, eşsiz tarım potansiyeline sahip Türkiye'de tarımın bulunduğu noktanın iç açıcı olmadığını, bu durumun AB sürecinde sıkıntı yaratacağını söyledi.

ADANA - TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı, eşsiz tarım potansiyeline sahip Türkiye'de tarımın bulunduğu noktanın iç açıcı olmadığını, bu durumun AB sürecinde sıkıntı yaratacağını söyledi. TÜSİAD'ın sanayi, hizmetler ve tarım komisyonu faaliyetleri çerçevesinde hazırlanan, 'DTÖ ve AB'deki gelişmeler ışığında 21. Yüzyılda Türkiye Tarımı' raporu, Adana'da düzenlenen toplantıda tartışmaya açıldı.
AB müzakere sürecinin başlamış olması nedeniyle bir dizi ekonomik reformun AB politikaları çerçevesinde tamamlanması gerekeceğine dikkat çeken TÜSİAD Başkanı Sabancı, şunları söyledi:
İstihdam yüksek
"Tarım sektörünün GSYH içindeki payı 2004'te yüzde 11.6'dır. Aynı yıl AB rakamlarına bakıldığında bu oranın AB üyesi 25 ülkede yüzde 2.1 olduğu görülüyor. Yeni üye olan 10 ülkenin ortalaması ise yüzde 3.6'dır. Tarımdaki istidam oranı Türkiye'de yüzde 34, AB üyesi 25 ülkede yüzde 5.4, yeni 10 üye ülke ortalaması da yüzde 13.4'tür. Ülke ekonomisine yüzde 11 seviyesinde katkı yapan bir sektör, eğer toplumun yüzde 34'ünü istihdam ediyorsa sadece sosyal bünyemiz açısından bile iyileşmenin sağlanması için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerektiği çok açıktır. Tarımdaki gizli işsizlik kentlerde açık işsizliğe dönüşüyor."