Tarım Sigortası'na devlet desteği

Devlet Destekli Tarım Sigortaları uygulaması, çiftçilere ilk poliçeler dağıtılarak başlatıldı. Sigorta kapsamında primlerin yarısı devlet tarafından ödenecek.

ANKARA - Devlet Destekli Tarım Sigortaları uygulaması, çiftçilere ilk poliçeler dağıtılarak başlatıldı. Sigorta kapsamında primlerin yarısı devlet tarafından ödenecek. Poliçelerin dağıtılması dolayısıyla düzenlenen törene Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker ve Devlet Bakanı
Ali Babacan ile diğer ilgililer katıldı.
Törende konuşan Eker, tarım sigortası mevzuatıyla ilgili ilk düzenlemenin 1930'da başladığını hatırlatarak Türkiye'nin tarımsal büyüklüğünü rakamlarla anlattı. Eker, "2004'te afetlerden dolayı üretim kaybının maddi değeri 692 milyon YTL. 2005 de zarar 18 milyon YTL oldu. 26-27 Nisanda bazı il ve ilçelerimizde meydana gelen don afeti nedeniyle de büyük hasar oluştu. Bunları düşündüğümüz zaman çağdaş bir risk yönetim aracı olan tarım sigortacılığını iyi uygulamamız gerekiyor" dedi.
Sigorta yaptıran çiftçilerin ödeyecekleri prim konusunda bilgi veren Eker, 100 dekar buğday ekili toprağı olan çiftçinin sigorta priminin 150-850 YTL, süt sığırcılığı yapılan bir işletmede sığır başına prim miktarının 75-300 YTL arasında değişeceğini, primlerin yüzde 50'sinin de devlet tarafından ödeneceğini anlattı.
Devlet Bakanı Ali Babacan ise uygulamanın tarım sektörünün çehresini değiştireceğini belirterek, primlerin ödenmesi için Tarım Bakanlığı bütçesine 200 milyon YTL'lik kaynak ayrıldığını söyledi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS), önsoy ve soy kütüğü kayıtlarını güncellemiş olan üreticiler, devlet destekli tarım sigortası yaptırmak için 2006'da tarım sigortaları branşında faaliyet gösteren sigorta şirketlerine veya acentelerine sigorta yaptırabilecek. Ürünlerini, hayvanlarını, seralarını sigortalayan çiftçilerin sigorta miktarlarının yüzde 50'si devlet tarafından ödenecek.
Kapsam geniş tutuldu
Bitkisel ürün sigortalarında ve sera sigortalarında, ana teminat 'dolu' olmak şartıyla, buna ek olarak şu riskler teminat altına alınabilecek:
"Fırtına, hortum, yangın ve heyelan riskleri, bu riskler sebebiyle meyve ve sebzelerde meydana gelen kalite kaybı zararları, süt sığırlarında yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum ve cerrahi müdahale, her türlü kaza, yılan ve böcek sokması, yeme bağlı zehirlenmeler, doğal afet, yangın ve güneş çarpması."