Tarım sigortasının önemi artıyor

Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan’da gerçekleştirilen Paydaşlar Değerlendirme ve Tanıtım Toplantıları’nda, tarım sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemine değinen Tarsim Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ramazan Kadak, Türkiye’nin tarımda dünyada yedinci, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ise birinci büyük tarımsal ekonomiye sahip ülke olduğunu belirtti. Dr. Kadak ayrıca, tarımda yaşanan doğal risklerin giderek arttığına, bu sebeple tarım sigortalarının, her geçen gün, üreticiler için daha fazla önem arz ettiğine işaret etti ve devlet destekli tarım sigortaları sistemini tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Bekir Engürülü de, Türkiye’deki sigortacılık sektörünü ele aldı ve sigortacılığın tarım sektörü için taşıdığı önemden söz etti. Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Zeki Karakurt ise sistemin başlangıcından günümüze kadar ulaştığı noktayı, üretim ve hasar verileriyle açıkladı. Karakurt, ülke genelinde elde edilen verilerin yanı sıra Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan illerinde kaydedilen üretim verilerine ve ödenen tazminat tutarlarına, tarım sigortası branşları düzeyinde değindi.