Tarım yasa taslağı tamam

Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, 'tarım kanunu tasarısı taslağı'nı sivil toplum kuruluşlarının görüşüne açıldığını söyledi. Güçlü, taslağın, tarım sektörünün uzun vadeli politikalarla geliştirilmesi özlemine cevap veren bir düzenleme olacağını ifade etti.

ANKARA - Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, 'tarım kanunu tasarısı taslağı'nı sivil toplum kuruluşlarının görüşüne açıldığını söyledi. Güçlü, taslağın, tarım sektörünün uzun vadeli politikalarla geliştirilmesi özlemine cevap veren bir düzenleme olacağını ifade etti. Dün konuya ilişkin düzenlenen toplantıda Güçlü, taslağın kanunlaşması ile tarımdaki gelişmeyi yönlendirecek ulusal tarım politikasının yürürlüğe gireceğini söyledi. Tarım Bakanı Sami Güçlü, taslağın, Dünya Ticaret Örgütü ve AB'ye uyum sürecindeki gelişmelerden doğacak ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde hazırlanmasına özen gösterildiğini vurguladı.