Tarıma 2007 yılında 6 milyar YTL destek

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, yeni çıkan Tarım Kanunu'nda öngörülen, tarımsal desteklerin gayri safi milli hasılanın (GSMH) yüzde 1'inin altında olamayacağı hükmü uyarınca gelecek yıl tarım sektörüne sağlanacak desteğin 6 milyar YTL'ye ulaşacağını söyledi.

ANKARA - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, yeni çıkan Tarım Kanunu'nda öngörülen, tarımsal desteklerin gayri safi milli hasılanın (GSMH) yüzde 1'inin altında olamayacağı hükmü uyarınca gelecek yıl tarım sektörüne sağlanacak desteğin 6 milyar YTL'ye ulaşacağını söyledi. Mehdi Eker, yönetmelik çerçevesinde tarım sektöründe üniversite eğitimi almış yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edileceğini, bu kişilerden tarımsal yayım konusunda hizmet satın alınacağını ifade etti. Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi için 48 milyon YTL kaynak kullanılacak. 1000 köye 1000 gönüllü uygulaması da gelecek yıl 2 bin 500'e çıkarılacak.
Bakan Eker, TMO'nun bu yıl fındık alımının yanı sıra buğday alımı için de 400 milyon dolar kredi kullandığını açıkladı.
'TMO'nun fındık fiyatı müdahale fiyatıdır'
Eker, TMO'nun verdiği 4 YTL'nin, Fiskobirlik'in 4.4-4.6 YTL fiyatına denk olduğunu belirterek, TMO'nun durduk yerde fındık alımına girmediğini, Fiskobirlik'in üreticiden geçen yıl aldığı 50 bin ton fındığın parasını bile hâlâ ödeyemediğini vurguladı. Eker, "TMO'nunki bir müdahale fiyatıdır. Diyoruz ki, fındık bu fiyatın altına düşmesin" dedi.