Tarıma sigorta yasası yolda

Üreticilerin çeşitli riskler nedeniyle uğrayacağı zararın tazminini öngören Tarım Sigortaları Kanunu tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

ANKARA - Üreticilerin çeşitli riskler nedeniyle uğrayacağı zararın tazminini öngören Tarım Sigortaları Kanunu tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Üreticilerin riskler nedeniyle uğrayacağı zararların tazminini sağlamak amacıyla tarım sigortası uygulamasına geçilmesini amaçlayan tasarı, Tarım Sigortaları Havuzu, havuzun işletilmesini üstlenecek şirket ile Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu oluşturulmasını öngörüyor. Kurulacak havuz, kapsama alınan riskler için sigorta, reasürans ve retrosesyon (risk aktarımı) yapmaya yetkili olacak. Sigorta şirketleri, kanun kapsamında tarım sigortaları alanında elde ettikleri primin tamamını havuza devretmekle yükümlü olacak. Sigorta şirketlerine devrettikleri primler için havuz tarafından tahsil edilen kısım üzerinden komisyon ödenecek.
Hangi riskler kapsama alınacak?
Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı'ndan ikişer, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve havuz işleticisi şirketten birer olmak üzere yedi üyeden oluşacak. Havuz Bakanlar Kurulu'nca kapsama alınan bitkiler, bitkisel ürünler ve seralar ile çiftlik hayvanları için kuraklık, dolu, don, sel, fırtına, deprem, heyelan, yangın, kaza ve zararlılar ile hayvan hastalıklarının neden olacağı zararların veya tarım sektörü bakamından önemli görülebilecek diğer risklerin teminat altına alınması için gerekli çalışmaları yürütecek.
Sigortasıza yardım yok
Sigorta kapsamındaki ürünler, riskler ve bölgeler itibarıyla devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarı, her yıl Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek. Prim desteğine ilişkin ödenek, her yıl bütçe kanunu ile Bakanlık bütçesinde yer alacak. Bakanlık, sigorta şirketleri tarafından havuza aktarılacak prim miktarını çiftçi kayıtlarıyla karşılaştırarak, prim desteğini hesap edip gecikmeksizin havuza aktaracak. Sözleşmeler, havuz tarafından belirlenen standart poliçeler üzerinden yapılacak. Riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler, 2090 sayılı afet yardımı yasasından yararlanamayacak.