Tarımda bakanlık adı AB'ye uyuyor

Tarım Bakanlığı, kurumsal yapısını Avrupa Birliği'ne (AB) uygun hale getirmek için çalışma başlattı. Tarım Bakanlığı'nın ciddi bir piyasa düzenleyicisi ve Türk tarımının geleceğini planlayan bir kurum haline dönüştürülmesi amacıyla...

ANKARA - Tarım Bakanlığı, kurumsal yapısını Avrupa Birliği'ne (AB) uygun hale getirmek için çalışma başlattı. Tarım Bakanlığı'nın ciddi bir piyasa düzenleyicisi ve Türk tarımının geleceğini planlayan bir kurum haline dönüştürülmesi amacıyla yapılan düzenlemeyle Tarım Bakanlığı'nın adının da Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı olarak değiştirilmesi planlanıyor.
Bakanlık tarafından hazırlanan tasarı taslağıyla, tarım sektörünün geliştirilmesi gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanması, kırsal toplumun hayat şartlarının iyileştirilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi, desteklemelerin yapılması ve denetlenmesinin sağlanması amaçlanıyor.
Taslakla, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı'nın ana hizmet birimleri de değiştiriliyor. Buna göre, Bakanlık; Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Gıda Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Eğitim, Yayım ve Enformasyon Başkanlığı birimlerinden oluşacak.
Teknik planlama, araştırma-geliştirme, hukuki ve mali konularda hizmet vermek amacıyla daha önce de olan Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Bakanlık müşavirlerine ek olarak Strateji Geliştirme Başkanlığı oluşturulacak. Bu arada incelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye giden Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, Trakya bölgesini hayvancılığın üssü haline getireceklerini belirtti.
Bakan Güçlü "AB'ye üye olduğumuzda ortak sanayi, ulaştırma, sağlık ve tarım politikaları uygulanacak. Tarımda henüz bunu başaramadık. 12 yıl içinde üretimi artırarak, maliyetleri düşürmeliyiz" diye konuştu.