Tarımda dört darboğaz

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne (AB) uyum konusunda Türkiye'nin dört darboğazının bulunduğunu belirtti. Bakanlık, bu darboğazları, çiftçi ve tarım işletmesi sayısının fazlalığı...

ANKARA - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne (AB) uyum konusunda Türkiye'nin dört darboğazının bulunduğunu belirtti. Bakanlık, bu darboğazları, çiftçi ve tarım işletmesi sayısının fazlalığı, ortalama işletme ölçeğinin AB ortalamasının altında olması, geçimlik üretim yapan işletmelerin fazlalığı, tarımda çalışanların gelir ve ücretlerinin düşük olması olarak sıraladı. Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, tarımdaki uyum sürecini mümkün olduğunca çiftçilerin lehine gerçekleştireceklerini belirtti.
Tarım Bakanlığı 'AB'ye müzakere sürecinde tarım üzerine tartışma' konulu toplantılarını bu hafta da sürdürdü. İlki geçen hafta yapılan toplantıya, sivil toplum örgütleri temsilcileri, gazeteciler ve bürokratlar katıldı.
'Çiftçi düşünülecek'
Toplantının açılış konuşmasını yapan Sami Güçlü, 10-12 yıl sürmesi beklenen müzakere sürecinde çok büyük dönüşümlerin yaşanacağını belirtirken, "Bu süreci mümkün olduğunca çiftçilerin lehine gerçekleştirme niyetindeyiz" dedi. Ulusal Program'da 17 kanun ile 211 yönetmelik ve tebliğin çıkarılmasının öngörüldüğünü belirten Güçlü, bunlardan 7 kanun ve 34 yönetmeliğin çıkarıldığını, bakanlıkta kurulan 7 alt çalışma grubunun ise diğer konuları incelediğini kaydetti.
Güçlü'nün konuşmasının ardından Tarım Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nebi Çelik, 'AB müzakerelerinde hazırlık süreci ve yapılması gereken çalışmalar' konulu sunum yaptı. AB-Türkiye ilişkilerinde öncelikli konunun Ortak Tarım Politikası'na (OTP) uyum olduğunu söyleyen Çelik, "AB sistemine uygun yeterli altyapı oluşturulmadan, OTP'nin ülkemizde uygulanması mümkün olmayacaktır" diye konuştu.
Tarımda altyapı yok
Türkiye ile Avrupa Birliği'nin tarım sektörleri arasında başta nüfus olmak üzere, tarımsal istihdam, işletme ölçeği, teknoloji kullanımı, örgütlenme, verimlilik, kalite standartı, bitki ve hayvan sağlığı, istatistik veri tabanları ile idari yapılanmalar konusunda farklılıklar olduğunu anlatan Çelik, farklılıkları tarımsal altyapıdaki yetersizlikler ve sağlıksız şekillenmeye bağladı.
Çelik'in verdiği bilgiye göre, Türkiye'nin tarımdaki uyum konusunda dört temel darboğazı bulunuyor. Bunlar, çiftçi ve tarım işletmesi sayısının fazlalığı, ortalama işletme ölçeğinin AB ortalamasının altında olması, geçimlik üretim yapan işletmelerin fazlalığı, tarımda çalışanların gelir ve ücretlerinin düşük olması olarak sıralanıyor. Avrupa Birliği ise Türkiye'ye 'kırsal kalkınma çabalarının devamı, hayvan sağlığı şartlarının iyileşmesi, doğu sınırlarında hayvan sağlığı kontrollerinin güçlendirilmesi, tarımda rekabet gücünü artırıcı düzenlemelerin yapılmasını' tavsiye ediyor.
Öncelikler ne olacak?
Tarım Bakanlığı AB ile ilgili konularda çalışmak üzere 'veterinerlik, kontrol, bitki sağlığı, kırsal kalkınma, ortak piyasa düzenlerine uyum, balıkçılık ve çiftçi-arazi kayıt sistemi ile hayvan kimlik sistemi' konularında yedi alt çalışma grubu oluşturdu. Bakanlık öncelikle AB mevzuatına uyum konusunda çalışmalarını hızlandıracak. Daha sonra ürün deseni yeniden düzenlenecek.
Hayvancılık sektöründe rekabet gücü yüksek işletmelerin sayısı artırılacak. Kırsal alanda alternatif gelir imkânları geliştirilecek. Avrupa Birliği'nin gıda güvenliği, çevre ve kalite standartları karşılanacak.