Tarımda yeni dönem

Çevre ve insan sağlığı açısından büyük önem taşıyan tarımda ilaç kullanımında 'zihniyet devrimi' yaşanacak.
Tarım Bakanlığı, 1957'de çıkarılan ve şimdiye kadar önemli bir değişiklik yapılmayan 48 yıllık Zirai Mücadele ve...

ANKARA - Çevre ve insan sağlığı açısından büyük önem taşıyan tarımda ilaç kullanımında 'zihniyet devrimi' yaşanacak.
Tarım Bakanlığı, 1957'de çıkarılan ve şimdiye kadar önemli bir değişiklik yapılmayan 48 yıllık Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu'nda yapılacak değişikliği görüşe açtı. Üzerinde bir yıldır çalışılan yasa taslağına ilişkin görüşlerin, 30 Temmuz'a kadar bakanlık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne iletilmesi gerekiyor. Yasa ile ilk kez yanlış ve tavsiye dışı ilaç kullanımına ağır ceza getirilirken, bakanlığın çıkardığı talimatlara aykırı hareket edenlere ceza verilecek. Avrupa Birliği'nin 2007 yılından itibaren uçak ile zirai mücadeleyi yasakladığına da işaret eden yetkililer, Türkiye'nin de AB'ye uyum amacıyla bunu yasaklayabileceğini vurguladı.
Kanundaki yeni düzenleme ile Bakanlık tarafından belirlenen ticari amaçlı üretim materyalleri ve ürünlere, naklinden önce, belirlenen zararlı organizmalar yönünden temiz olması halinde 'Bitki Pasaportu' düzenlenecek. Bitki pasaportu taşımayan bitkilerin nakline izin verilmeyecek.
50 bin YTL'ye varan ceza
Yasada, bakanlıkça belirlenen tedbirlere uymadan ülkeye bitki ve bitkisel ürün getirenler veya transit geçirenlere 10 bin YTL idari para cezası uygulanması, ayrıca bitki ve bitkisel ürün ve ambalajlarının imha edilmesi öngörülüyor. Sokulan veya transit olarak geçirilen ürün yasak edilmiş bir bitki ve bitkisel ürün ise 15 bin YTL para cezası uygulanırken, ürünler ve ambalajlar imha edilecek, araç karantinaya alınacak.
Bitki koruma ürünleri ile makinelerinin; imalat, ithalat, ruhsatlandırma ve arzına ait hükümlere uymayanlara ikaz ve 10 bin YTL veya ihtar ve 20 bin YTL veya 25 bin YTL, ruhsatsız bitki koruma ürünleri ile zirai mücadele makinesi imal ve ithal edenlere 50 bin YTL para cezası verilecek.