Tartışmalı yasaya onay

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, daha önce TV kuruluşlarının yabancılara satışında sınırlamaları kaldıran maddesini veto ettiği, hükümetin de bu hükmü çıkararak geri gönderdiği, 'Bankalar Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu' onayladı.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, daha önce TV kuruluşlarının yabancılara satışında sınırlamaları kaldıran maddesini veto ettiği, hükümetin de bu hükmü çıkararak geri gönderdiği, 'Bankalar Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu' onayladı.
Yasa, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) iştiraklerinin veya yönetim ve denetimi devralınan şirketlerin hisselerinin veya aktiflerinin cezai yollarla paraya çevrilerek alacağın mahsup edilmesinde, şirket yönetimiyle birlikte fona da yetki veriyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu iştiraklerinin veya yönetim ve denetimi devralınan şirketlerin hisselerinin yüzde 49'dan fazlasının yabancı gerçek ve tüzel kişiye satılabileceğine yönelik hükme, bu şirketlere ait malların da satılabilmesinde ekleme yapılıyor.
Lisans uyarısı
Bu arada, Kars'ta bulunan Kafkas Üniversitesi'nde, 'Türk bankacılık sisteminin dünü, bugünü ve beklentiler' konulu konferansta konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, bir bankayı soymanın en iyi yolunun o bankaya sahip olmak olduğunu söyledi. Banka sahibi olma lisansı verilirken çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Bilgin, bir şubede yolsuzluk yapılması durumunda birkaç trilyonun çalınacağını belirterek, şunları kaydetti: "Bir bankayı soymanın en kolay yolu o bankaya sahip olmaktır. Bir şubede soygun yaparsınız birkaç trilyon götürürsünüz. Ama bankanın patronu olursanız ve de iyi niyetli değilseniz bu gibi işleri çok kolay ve fazlaca yaparsınız. Onun için lisans verirken çok hassas olunması lazım. Vatandaşın duygu, düşünceleri düşünülerek lisans verilmelidir." (Radikal, aa)