Taşeronluk genişletiliyor

Taşeronluk genişletiliyor
Taşeronluk genişletiliyor
Kıdem tazminatını fona dönüştürme değişikliğinin ardından kamuda bir hazırlık da taşeronluk için başladı. Taşeronluğun kapsamı genişletilecek ve 826 bin işçi bu durumdan etkilenecek.
Haber: HACER BOYACIOĞLU / Arşivi

Kıdem tazminatında yeni modelin tartışmaları sürerken, ekonomi yönetimi işçileri yakından ilgilendiren bir konuda daha çalışma başlattı. Hükümetin gündeminde şimdi de “taşeronluk” bir başka deyişle “alt işverenlik” var. Yapılması öngörülen yasal değişiklikle taşeronluğun tanımı değiştirilecek ve taşeronluk yapılabilecek alanlar genişletilecek. Kapsam genişlemesi en başta kamudaki 426 bin taşeron işçiyi yakından ilgilendiriyor. Yetkililer değişikliğin gerekçesi olarak “Taşeronluk zaten birçok alanda uygulanıyor. Biz bu tanımı netleştirmek için böyle bir düzenleme yapıyoruz, böylece yargıdaki ihtilaflı durumları da ortadan kaldırmış olacağız” olarak gösteriyor. Taşeronluk düzenlemesi, toplamda 826 bin işçinin kaderini belirleyecek.

826 bin işçiyi ilgilendiriyor
Edinilen bilgilere göre, taşeronlukla ilgili olarak tanım değişikliği için bir süredir sessiz sedasız bir yasa çalışması yürütülüyor. Söz konusu çalışma 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılacak. Bu yasanın alt işverenliği de düzenleyen 2. maddesinde yapılacak değişiklikle; alt işverenlik tanımı değişecek. Bu yasanın 2. maddesine göre “işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde” taşeron kullanılabiliyor. Ancak yapılacak değişiklikle söz konusu tanımdaki “ve-ile”lerin yerini “veya” kelimesi alacak. Böylece de, taşeronluğun kapsama alanı otomatikman genişleyecek. Kamuda 426 bin, özelde ise 400 bin taşeron işçi; söz konusu yasal değişikliğin kapsamına girecek. Bu değişikliğin neden yapıldığı sorusunu yetkililer, “Bu zaten birçok alanda uygulanan bir sistem” diye yanıtladı. Yaptıklarının tanımı netleştirmek olduğunu savunan yetkililer, “Biz tanımı yeniden yapıyoruz, böylece ortadaki ihtilafları kaldırıyoruz. Kamuda yapılan birçok taşeronluk uygulaması, tanım nedeniyle muvazaalı hale geliyor, bu düzenleme de bunu öngörüyor. Enerjiden, ulaştırmaya birçok alanda taşeronluk var zaten” bilgisini verdi. Kamunun birçok hizmeti taşeronluk yoluyla yürütmesi, son dönemde yargıdan arka arkaya veto yemişti, bunlar kamuyu hızlandırdı.

Tazminat emekliliğe kadar çekilmemeli
Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı bir diğer konu niteliğinde olan kıdem tazminatında ise, çalışanın hak kaybına uğramaması için fondaki birikimine emekliliğe kadar dokunmaması gerekiyor. Halen geçerli olan her yıl için 1 brüt maaş kadar kıdem tazminatı ödemesi yapılabilmesi için, işverenden alınacak olan aylık yüzde 4’lük kesintinin çalışan emekli olana kadar nemalanması gerekiyor. Emeklilikten önce kıdem tazminatı fonundan para çekilmesi durumunda ise, çalışanın hak kaybı yaşamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ekonomi yönetimi ise, kıdem tazminatı haberlerinin “Çalışana ev parası kıdem tazminatından” bakışıyla verilmesinden rahatsız. Bilgi veren bir yetkili bu durumu “Fon kurulursa, bundan sonraki süreçte kesinti yapılmaya başlanacak. Ev alma gibi bir durumda fondan para çekme, minimum 10 yıllık süreçte rasyonelliği olan bir konu olacak. Bu durumu şimdiden olacak bir konu olarak vermek, insanları yanlış yönlendirmek ve beklentiye sokmaktır” diye konuştu.

bigPara.com