Tazlar köyünde toprağın verimi yüzde 50 artırıldı

Tazlar köyünde toprağın verimi yüzde 50 artırıldı
Tazlar köyünde toprağın verimi yüzde 50 artırıldı

Asım Kocabıyık, ?Projenin uygulama yeri olarak altı yaşına kadar yaşadığım Tazlar köyünü seçtim? dedi.

12 yıl önce Tema Vakfı ve Borusan'ın işbirliğiyle başlayan 2.3 milyon TL'lik projeyle, Afyonkarahisar'ın Tazlar köyünde, tarımsal verimlilik yüzde 50 artırıldı. Toprağın tekrar ekonomiye kazandırılmasıyla, köyün nüfusu da dört katına çıktı

AFYON - Tema Vakfı’nın örnek bir kırsal kalkınma projesi yaratmak için seçtiği Afyonkarahisar’a bağlı Tazlar köyünde 12 yıldır süren çalışmalar tamamlandı. Tema Vakfı’nın ve Borusan Grubu Onursal Başkanı Asım Kocabıyık’ın desteğiyle yürütülen kırsal kalkınma projesiyle, Afyonkarahisar Tazlar köyünde erozyon tehdidi giderildi, tarımsal verimlilik de yüzde 50’ye varan oranlarda artırıldı. 

Çiftçilerin geliri yükseldi
Toplam 2.3 milyon TL’lik yatırım yapılan projede bir gölet, 2 km drenaj, 12 km sulama kanalı, 18 km yol, binlerce ağaç dikimi ve köyün alt yapı inşaatları gerçekleştirildi. 1997 yılında 360’a kadar gerileyen köy nüfusu, proje bitiminde dönemsel konaklamalar da dahil olmak üzere 1600’e yükseldi. Çiftçilerin tarımsal üretimden kişi başına elde ettikleri gelir 2007 yılında ortalama 10.337 TL iken 2008 yılında 12.478 TL’ye yükseldi. Proje kapsamında kurulan Asım Kocabıyık Çiftçi Eğitim Merkezi’nde de 600 çiftçiye eğitim verildi.  

‘Doğduğum köye borcum...’
Projenin tamamlanması nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşan Asım Kocabıyık, köyden şehre göç, tarım arazilerinin erozyona uğraması, tarım faaliyetinin asgariye inmesi gibi problemlerin ciddi ekonomik ve sosyal meseleler yarattığını söyledi. Buradan yola çıkarık, 12 yıl önce bir kırsal kalkınma projesi geliştirmeye karar verdiklerini anlatan Kocabıyık, şöyle devam etti: “Projenin uygulama yeri olarak doğduğum ve altı yaşına kadar yaşadığım Tazlar köyünü seçtim. Projenin detaylandırılması ve tatbikini benim de kurucuları arasında bulunduğum Tema Vakfı’na tevdi ettim. Bu toprağa gönül borcum, memleketime hizmet borcum vardı. Bu borcumu ödemeye çalışıyorum. İnançla, kararlılıkla, kamu, sivil toplum, özel sektör ve yöre halkı el ele verince neler başarılabileceğini ispat ettik.”

Bölgenin ilk kalkınma projesi
Tazlar köyü projesinin, bu bölgede örnek nitelikteki ilk kırsal kalkınma projesi olduğunu kaydeden Tema Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca da, şunları söyledi:
“Erozyon, tarımsal toprakların kazanılması ve tarımda verimlilik Türkiye’nin en önemli sorunu. Bir kez kaybedilen toprağı geri kazanmanın maliyeti çok yüksek boyutlarda.
Tazlar köyü projemizle karşılanabilir bütçelerle toprağı kazanabileceğimizi, su kaynağı yaratarak ve modern sulama tekniklerine geçerek toprağın verimini yüzde 20-50 arasında değişen seviyelerde yükseltebileceğimizi ispat ettik. Meyve fidancılığının nasıl kısa sürede hane gelirine yansıdığını ve tarım ekonomisinin kazançlı olabildiğini ortaya çıkardık. Bu adımları atabilmek için gereken eğitimin kısa sürelerde ve etkin sonuçlar elde edecek şekilde verilebildiğini kanıtladık. Gerçekleştirdiğimiz bu projenin kazanımlarının tüm Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum.” (Radikal)

Tazlar köyünde neler yapıldı?  
Tazlar köyünde 12 yıl önce Türkiye’ye bir örnek oluşturmak üzere, Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Afyonkarahisar İl Tarım Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının da desteğiyle başlayan ‘Afyonkarahisar Sinanpaşa-Tazlar köyü Erozyon Önleme Amaçlı Kırsal Kalkınma Projesi’nde şu çalışmalar gerçekleştirildi:

* 1997’de Tazlar köyündeki kırsal ekonomi ve yerleşim alanları, tepelerdeki 200 dekarlık ormanlık arazideki ağaçların kesilmiş olması nedeniyle büyük bir erozyon ve heyelan tehdidiyle yüz yüzeydi. 

* Tema Vakfı ve Asım Kocabıyık’ın projeyi gerçekleştirme kararını almalarının ardından 1997 yılında köy sakinlerinin de katılımıyla toplantılar düzenlendi. 

* Öncelikle Tazlar köyünün kuzey yamacında yer aldığı Ahır Dağı’nın heyelan bölgesine 2 bin metreyi aşkın drenaj borusu döşendi, topraktaki fazla suyu emmesi için 1500’ün üstünde söğüt ağacı dikildi. Ardından 275 bin metreküp kapasiteli bir gölet inşasıyla mevcut su kaynakları kontrol altına alınarak, heyelan tehdidi en aza indirildi.

* Bu göletten elde edilen su ile 1600 dekar alanda sulu tarım yapılmaya başladı ve 1200 dekar alanda doğru sulama teknikleriyle (damlama, yağmurlama) sulama yapılarak toprağın verimi yüzde 50 seviyelerinde artış gösterdi. Erozyona karşı yem bitkileri üretimi teşvik edildi. Ulaşım yolu bulunmayan 500 dönüm tarlanın ekonomiye kazandırılması için 18 km yol inşa edildi. Gölet çevresindeki arazideki erozyonu önlemek için 270 dönüm alana 50 binin üzerinde ağaç dikildi.

* Asım Kocabıyık Çiftçi Eğitim Merkezi kuruldu.  Gerekli eğitim yayınları dağıtımı yapıldı. 

* Tazlar köyünde çiftçilerin bitkisel üretimden elde ettikleri toplam gelir 2007’de 599.559 TL iken 2008 yılında yüzde 20 oranında artış göstererek, 723.823 TL’ye yükseldi.