Tazminat Resmi Gazete'de

Devlet, tavuk vebası (kuş gribi) nedeniyle itlaf edilecek hayvan ve imha edilecek hayvan maddeleri için hak sahiplerine tazminat ödeniyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından...

ANKARA - Devlet, tavuk vebası (kuş gribi) nedeniyle itlaf edilecek hayvan ve imha edilecek hayvan maddeleri için hak sahiplerine tazminat ödeniyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından, hastalık nedeniyle alınan önlemlerden doğacak mağduriyeti gidermek için, 21 Şubat 2005 tarihli kararnamenin eki olan 'Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar'a ekleme yapıldı.
Karara, 'Tavuk vebası hastalığına karşı itlaf edilecek hayvan ve imha edilecek hayvan maddeleri için tazminat ödemesi yapılır' hükmü getirildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Manyas'daki Kuş Gribi ile mücadele için entegre tavuk üretim tesisleri kaynak ayırmıştı. Karardaki değişiklikle, hayvancılık destekleri için ayrılan ödenekten tazminat ödenmesi sistemi getirildi.