TBMM'de gece yarısı operasyonu

Türk Telekom'un kasasındaki nakit ve tahviller, özelleştirme
öncesi Hazine'ye aktarılacak. Yılın ilk 5 aylık dönemi itibarıyla kasasında 2.5 milyar YTL nakit ve tahvili bulunan Telekom'dan Hazine'ye aktarılacak tutar 2.5 milyar YTL'yi aşamayacak.

ANKARA - Türk Telekom'un kasasındaki nakit ve tahviller, özelleştirme
öncesi Hazine'ye aktarılacak. Yılın ilk 5 aylık dönemi itibarıyla kasasında 2.5 milyar YTL nakit ve tahvili bulunan Telekom'dan Hazine'ye aktarılacak tutar 2.5 milyar YTL'yi aşamayacak.
Kamu hizmeti niteliğine sahip ancak işletmeciler tarafından karşılanmasında mali güçlük bulunan telekomünikasyon ve elektronik haberleşme sektöründeki hizmetlere ilişkin harcamaların, oluşturulacak ortak bir havuz tarafından karşılanmasını öngören yasa tasarısı önceki gece TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasanın görüşmeleri sırasında, Türk Telekom'un kasasındaki paranın özelleştirme öncesi Hazine'ye aktarılabilmesi için bir madde eklendi.
Mayıs itibarıyla kasasında, Hazine bonosu ve devlet tahvilleriyle birlikte yaklaşık 2.2 milyar YTL bulunan Telekom'da, bazı askeri projelerle ilgili avanslar hariç olmak üzere 350 milyon YTL nakit bırakılacak. Telekom'dan ayrılıp Türksat A.Ş.'ye devredilen kablo TV hizmetlerinden doğan sermaye ihtiyacının karşılanması için de bu şirkete 100 milyon YTL verilecek. Geri kalan nakit ve tahvilbono gibi menkul kıymetler Hazine'ye aktarılacak. Ancak, aktarılacak toplam para 2,5 milyar YTL'yi geçemeyecek. Telekom'un 2005'te elde edeceği kâr dolayısıyla Hazine'ye 2006'da ödemesi gereken temettü gelirinden mahsup edilmek üzere ayrıca, 16 Ocak 2006 tarihinden önce 600 milyon YTL avans da Hazine'ye aktarılacak.
Para GSM'cilerden
Türk Telekom'un Hazine'ye aktaracağı kaynağın 1,3 milyar YTL'lik bölümünü, yıllardır süren alacak davasında uzlaşma sağlanan Turkcell ve Telsim'den elde edilen gelir oluşturuyor.
Yapılan projeksiyonlara göre Türk Telekom'un 2005 yılı sonunda kasa ve banka hesaplarında yaklaşık 2,4 milyar YTL nakit değeri ve 2005 yılına ilişkin faaliyetler sonucu yaklaşık 2,2 milyar YTL net dağıtılabilir kârı olacak.
Devir işleminin 16 Ocak 2006 tarihinden önce tamamlanması durumunda YPK'nın uygun göreceği bölümü, demiryolu yapım ve bakımı ile köy içme suyu ve yol yapımında kullanacak. Devirin sonraya kalması durumunda ise Hazine'ye aktarılan kaynağın tamamı bütçeye gelir kaydedilecek.
Türk Telekom'dan Hazine'ye aktarılacak bu tutar, şirketin geçmiş yıllar kârları üzerinden ayrılan yasal yedek akçelerinden ve enflasyon düzeltme kârlarından mahsup edilecek. Aktarma işlemleri, kâr dağıtımı olarak değerlendirilmeyeceği için ayrıca vergiye tabi olmayacak. Hisselerinin yüzde 55'inin blok satışı için Kasım 2004'te ihaleye çıkılan Türk Telekom özelleştirmesinde teklif verme süresi 24 Haziran'da dolacak.
Türk Telekom ihalesinin sonucu Rekabet Kurulu'nun incelemesinin ardından Bakanlar Kurulu kararıyla kesinleşecek.