TEDAŞ'ın ilginç ihalesine Hazine garanti verecek

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), ihalelerde izlediği yöntemi terk ederek, 16 ildeki 27 alt projeyi birleştirdi.
Bugüne kadar yapılan ihalelerde iş bitirme tutarı 9-11 milyon YTL arasında olurken...

ANKARA - Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), ihalelerde izlediği yöntemi terk ederek, 16 ildeki 27 alt projeyi birleştirdi.
Bugüne kadar yapılan ihalelerde iş bitirme tutarı 9-11 milyon YTL arasında olurken, bu ihalelerin birleştirilmesiyle 200 milyon YTL'yi aşkın tutarda 27 projenin tek bir firmaya verilmesinin yolu açıldı. Elektrik Müteahhitleri Derneği, bu denli yüksek tutarda bir ihaleyi Türkiye'de alacak müteahhitin bulunmadığına dikkat çekerek, 600'ü aşkın şehir şebekeleri müteahhitlerinin devre dışı kalacağını savundu. Bugüne kadar izlediği yöntemde iller bazında ve proje bazında ayrı ayrı ihaleye çıkan TEDAŞ, Kamu İhale Bülteni'nde 10 Ağustos 2005'te yayımladığı alçak gerilim yüksek gerilim (orta gerilim) elektrik dağıtım şebekesi ihalesinde, 16 ili kapsayan 27 alt projeyi bir araya getirdi. En yüksek maliyet bedeli 27.4 milyon YTL ile Manisa V'in oluşturduğu 27 alt projenin maliyet tutarı 205 milyon 655 bin YTL civarında belirlendi.
Hazine garantisi
TEDAŞ'ın bu ihalesinde, ilk kez Hazine garantili yurtdışı kredi kullanımı öngörüldüğüne dikkat çekildi. İhale ilanında, "İstekliler, ayrıntıları idari şartnamede belirtildiği üzere, teklifleriyle aynı para cinsinden (ABD Doları) ve teklifin yüzde 100'ünü karşılayacaklar ve bu teklifleri birlikte vereceklerdir. Ticari sözleşmenin yürürlüğe girmesi, kredi koşullarının Hazine Müsteşarlığı tarafından uygun görülüp kredi anlaşmalarının imzalanması koşuluna bağlıdır" denildi. İhale şartnamesine göre, ihale katılımcıları, Hazine'nin uygun gördüğü bankalardan kredi teklifi getirecekler. Kredi için Hazine garantisi dışında başka bir garanti istenmemesi öngörüldü. Kredide, borçlu TEDAŞ, garantör Hazine, kullanıcı da TEDAŞ Genel Müdürlüğü olarak belirtilecek. Yabancıların katılımına açık olan ihalede yerli isteklilerin teklif ettiği fiyatın üzerine yüzde 5 eklenerek, fiyat avantajı uygulanacak.
Elektrik Müteahhitleri Derneği yayın organında, "TEDAŞ Genel Müdürlüğü bu ihaleyi yapmamalı" başlıklı duyuruda, "Portföyünüzde 600'ü aşkın yüklenici varken tek yükleniciye tüm işleri veremezsiniz veya vermemelisiniz. Yıllık yatırım tutarının 300 milyon olduğu bir kuruluşta 200 milyonluk tek bir ihale yapılmamalı" denildi. Kuruluşun 1994 yılından bu yana bir projeyi ikiye, üçe bölerek ihale yapma sistemiyle rekabeti sağladığı iddia edilirken, 16 ayrı ilde 27 adet projenin birleştirilip tek bir ihaleye çıkılmaması gerektiği kaydedildi.
Böyle bir firma yok
Elektrik Müteahhitleri Derneği'nin TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne yazdığı yazıda ise, şöyle denildi: "İhaleye çıkılan 200 milyonluk ihalede istenen iş bitirme tutarı 100 milyon YTL olacak olup böyle bir iş bitirme ülke genelinde hiçbir firmada bulunmamaktadır. Yayımladığınız şartname ile bu ihale şehir şebekeleri yüklenicileri yerine yurtdışı firmalarca alınacaktır. Böyle bir durumun 600 firmayı aşkın mevcut yüklenici ve bunların çalıştırdığı 5 bin sabit eleman ve 50 bin kişiyi aşkın işçiyi işsizlikle baş başa bırakacağı şüphesiz ki sizlerin de takdirleridir." Ülke menfaati ve kamu yararı gereği işçi yoğunluklu bir ihalenin yurtdışı firmalara pazarlanmaması gerektiği anlatılan yazıda, TEDAŞ'ın ihale şartnamesinde de yaptığı değişikliğin yaratacağı açmaza dikkat çekildi.
Yazıda, 20 yıldır benzer iş olarak kabul edilen tesis yapımlarının değiştirildiği ve yüksek gerilim ile çok yüksek gerilim tesislerinin benzer iş olarak kabul edilmeyeceğine dikkat çekilerek, "Böyle bir uygulama ile istenen 100 milyon YTL'lik iş bitirmenin değil ülke genelinde dünya genelinde bile olmadığı ve bu durumda benzer işlerin zorlanacağı, şebeke tesisi ile ilgisi olmayan kumanda devreleri tesislerine yönelmeler olacağı ve bu durumdaki 1 veya 2 firmaya yönelik olacağı anlaşılmaktadır" denildi.
Yazıda, uygulamanın rekabeti sağlamayacağı gibi ihale bedelinin yüksek değerlere ulaşacağı, kamunun zarara uğrayacağı savunuldu. İhale kapsamındaki projeler şöyle: Alaşehir Manisa, Manisa V, Konya merkez, Van IV merkez, Erciş III merkez, Samsun VIII, Samsun IX, Samsun XII, Ordu III, Ünye III, Kahramanmaraş IX, Elazığ IV, Erzurum I, Edirne II, Sivas II, Diyarbakır, Finike II, Alanya II, Antalya Merkez VI, Adapazarı VI, Aydın Merkez VI, Güzelçamlı Aydın, Eskişehir IX, Eskişehir X, Balıkesir III.