'Tek çatı' tedirginliği başladı

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nın 'Sosyal Güvenlik Kurumu' (SGK) adıyla tek çatı altında birleştirilecek olması, bu kurumlarda çalışan 25 bin 500 personeli tedirgin etti.

ANKARA - SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nın 'Sosyal Güvenlik Kurumu' (SGK) adıyla tek çatı altında birleştirilecek olması, bu kurumlarda çalışan 25 bin 500 personeli tedirgin etti. Yeni kurulacak SGK'ya üç sosyal güvenlik kurumundaki personel sayısından daha fazla kadro ihdas edilmesine karşın BASK, 18 bin personelin havuza aktarılacağını ileri sürdü. CHP'li Ali Kemal Kumkumoğlu ise AKP'nin kadrolaşacağını iddia etti.
Sosyal güvenlik reformunun önemli bir ayağını oluşturan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nı tek çatı altında toplayan sosyal güvenlik kurumu kanunu tasarısı ile bu kurumların personeli üç yıllık süre içinde kademeli olarak SGK'ya aktarılacak. Mevcut kurumlardaki SSK Başkanı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, I. hukuk müşaviri, daire başkanı, kurul başkanı, bölge müdürü kadrolarında bulunanlar müşavir olarak Çalışma Bakanlığı'na aktarılacak. İl müdürü, sigorta il müdürü, sağlık İşleri il müdürü, sigorta müdürü kadrolarında bulunanların görevleri ise kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla sona erecek ve bunlar 'uzman' adı altında kızağa alınacaklar.
Kadro daralacak
Tasarıyla SGK'ya toplam 25 bin 892 kadro ihdas edildi. Şu an SSK'da 17 bin 753, Bağ-Kur'da 4 bin 686, Emekli Sandığı'nda ise 3 bin personel bulunuyor. SGK'da ihdas edilen kadronun 2 bin 544'ü merkeze, kalanı ise taşra teşkilatına ayrıldı. Buna karşılık, mevcut durumda sadece SSK'da 3 bin 79, Bağ-Kur'da ise 820 kişi merkez teşkilatında çalışıyor. Dolayısıyla, şu an merkezde çalışıp da taşra teşkilatına gitmeyi kabul etmeyen önemli bir kesim boşta kalacağı için havuza aktarılacak. Diğer yandan, kamuda kadro ihdas edilmesi, kadroların tümünün kullanılacağı anlamına gelmiyor. Örneğin şu anda SSK'da 24 bin 999 kadro bulunmasına karşın, bu kadroların yalnızca 17 bin 753'ü fiilen kullanılıyor. BASK Genel Başkanı Resul Akay, üç sosyal güvenlik kurumundaki mevcut çalışanlardan yaklaşık 18 bininin SGK yerine başka kurumlara gönderilmek üzere personel havuzuna aktarılacağını ileri sürdü.
CHP endişeli
CHP'li Kumkumoğlu ise tasarının SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndaki bütün kadroları iptal edip, yeni kadro ihdas eden hükümlerinin AKP'ye olağanüstü bir kadrolaşma imkânı vereceğini iddia etti. Tasarıda, mevcut çalışanlardan kimin nereye aktarılacağının belli olmadığını kaydeden Ali Kemal Kumkumoğlu, sosyal güvenlik kurumlarında çalışanların çok önemli bir bölümünün havuza aktarılıp, SGK'ya yeni personel alımı yoluna gidilebileceğini söyledi.