'Tek çatı' teftişi biçti

Sosyal güvenlik kurumları; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirilirken, üç kurumdaki teftiş kurulları tasfiye ediliyor.

ANKARA - Sosyal güvenlik kurumları; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirilirken, üç kurumdaki teftiş kurulları tasfiye ediliyor. Üç kurumun müfettişleri ise "Yolsuzlukların en fazla gündemde olduğu alan sağlık ve bu alanda denetim kaldırıyor" diye isyan ediyor.
Sosyal güvenlikte norm ve standartlar eşitlenirken, üç ayrı sosyal güvenlik kuruluşu da 'Sosyal Güvenlik Kurumu' adı altında birleştiriliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve genel kurul gündemine inen yasa tasarı ile üç kurumun teftiş kurulları lağvediliyor. Üç kurumun müfettişleri, yasa tasarısında, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı oluşturduğunu, ancak bunun bir denetim birimi olmaktan uzak olduğuna dikkati çekerek, şunları söylediler:
'Denetim boşluğu doğar'
"Ülke nüfusunun tamamını kapsayacak ve 16 bakanlık bütçesi toplamından daha büyük bir bütçeye sahip olacak olan, 81 il ve bin 700 sosyal güvenlik merkez müdürlüğü ile hizmet vermesi öngörülen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun il ve ilçelere yayılan, iş ve işlemlerinin ve personelin eylemlerinin teftiş edilemesi düşünülemez." Bakanlıkça hazırlanan taslakta teftiş kurularının korunduğunu, kurulların tasfiyesini öngören düzenlemenin ise Başbakanlık'ta tasarıya konulduğuna dikkati çeken müfettişler, kamu reformunda yapılmak istenilen ancak Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen teftiş kurulların tasfiyesi için ilk adımın da atıldığına işaret etti. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda eklenen madde ile denetçi ve baştenetçilerin yüzde 10'unu aşmamak üzere teftiş ve soruşturma ile görevlendirilmesi için düzenleme yapıldığına işaret eden müfettişler, "Bu üç teftiş kurulunda görevli 230 müfettiş ile yürütülen teftiş ve incelemelerin en fazla 60 denetçiyle yürütülmesi sonucunu doğurur. Bu sayı yetersiz" dedi. Müfettişler, bu düzenlemenin dahi genel kurulda Başbakanlık'taki düzenlemeye paralel kaldırılma riski olduğuna dikkat çekti. Müfettişler, şunları kaydetti. "Teftiş kurulunun kaldırılmasıyla delillerin toplanması güçleşecek, suçlar zamanaşımına uğrayacak, yargılama süreci uzayacak ve tıkanacaktır. Tasarın bu haliyle ancak sosyal güvenlik kurumlarını soymaya çalışacak menfaat gruplarına yarar sağlar."