Tek evi olana vergi kolaylığı

Maliye Bakanlığı, tek evi bulunan ve hiçbir geliri olmayan mükelleflerden bina vergisi alınmamasına ilişkin uygulamada, bina sahiplerinin beyanının yeterli bulunmasını kararlaştırdı.

ANKARA - Maliye Bakanlığı, tek evi bulunan ve hiçbir geliri olmayan mükelleflerden bina vergisi alınmamasına ilişkin uygulamada, bina sahiplerinin beyanının yeterli bulunmasını kararlaştırdı. Maliye Bakanlığı, Türkiye'de brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni bulunup hiçbir geliri bulunmayan mükelleflerin indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulanmasından yararlanılmasına ilişkin esasları düzenledi.
Konuyla ilgili Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Düzenlemeyle indirimli bina vergisi uygulamasından yararlanmak isteyen, hiçbir geliri olmayan ve Türkiye'de 200 metrekareyi aşmayan tek meskene sahip mükellefler, bu konuya ilişkin şablon olarak hazırlanan beyanı doldurup imzalayarak belediyelere verecek. İşlemler bu beyanlar üzerinden yapılacak. İndirimli bina vergisi uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerden şimdiye kadar, vergi mükellefi olmadıklarına ve Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'da sigortalı olmadıklarına ilişkin belge isteniyordu.