'Tek numara' 2006 yılında

Cep telefonu abonelerinin, kullandıkları cep telefonu numaralarını değiştirmeden hizmet aldıkları GSM operatörlerini değiştirmelerine olanak sağlayacak 'tek numara' uygulamasına en erken 2006'da geçilebilecek.

ANKARA - Cep telefonu abonelerinin, kullandıkları cep telefonu numaralarını değiştirmeden hizmet aldıkları GSM operatörlerini değiştirmelerine olanak sağlayacak 'tek numara' uygulamasına en erken 2006'da geçilebilecek.
Telekomünikasyon Kurumu (TK) yetkilileri, cep telefonu numaralarının taşınabilirliği konusunda, kurum içinde üç yıl önce oluşturulan çalışma grubunun çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Çalışma grubunun, numaralandırma planını yaptığını, numaların taşınabilirliği konusunda dünyadaki uygulamaları araştırdığını ifade eden yetkililer, bu çerçevede Türkiye'deki GSM operatörlerinden de konuyla ilgili görüşlerinin alındığını ifade etti. Çalışma grubunun raporunun yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade eden yetkililer, bu durumda uygulamanın en erken 2006 yılında gündeme gelebileceğini dile getirdi.
'TTK ile görüşüyoruz'
Operatör değiştiren abonenin numarasını değiştirmek zorunda kalmasını daha önce 'komünist' uygulamalara benzeten Avea Genel Müdürü Cahit Paksoy, sektörde üç operatör bulunmasına rağmen 'özgürlük ve rekabet'in olmadığını savundu. Dünyanın her yerinde numaranın sahibinin tüketici olduğunu Türkiye'de ise kurumların elinde bulunduğunu hatırlatan Paksoy, "TK'yla 3-4 aydır devamlı toplantılar yapılıyor. Diğer operatörlerle aramızda bir konsensüs sağlandı. Sonuca gitmemiz gerekiyor. Dünyada numara sahipliği sorunu yıllar önce çözüldü. Tüketicinin de numarasına sahip çıkması gerekiyor" dedi. Turkcell ve Telsim de birkaç aydır TK'yla görüşmelerinin sürdüğünü vurgulayarak kurumun belirlediği kurallara göre çalışmalarını sonlandıracaklarını ifade etti.
Bu arada, TBMM Başkanlığı'na dün sunulan ve 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girecek elektronik haberleşme kanunu tasarısında da, GSM operatörlerine, numara taşınabilirliğini sağlama yükümlülüğü öngörüldü.
GSM şirketlerinin, numara taşınması sırasında birbirlerine karşı uygulayacakları ücretler, TK'nın denetiminde olacak. Numara taşınması dolayısıyla aboneye doğrudan yansıyabilecek ücretler, abonelerin hizmet almalarını engelleyici nitelikte olamayacak. Cep telefonunda tek numara uygulamasının başlaması halinde, aboneler, kullandığı numarayı değiştirmek zorunda kalmadan, istediği GSM operatöründen hizmet alabilecek. GSM operatörleri arasında abone hareketlerini hızlandıracak bu uygulamayla, sektördeki rekabet daha da kızışacak.
Ulaştırma Bakanlığı'nın hazırladığı elektronik haberleşme kanun tasarısı toplam 70 maddeden oluşuyor. Elektronik haberleşme ile ilgili düzenlemelerin dağınık şekilde bulunması ve AB ülkelerinin mevzuatına uyum sağlanması açısından sektörü bütünüyle düzenleyen tek bir çerçeve yasaya ihtiyaç duyulduğu için hazırlanan tasarıda, sektörle ilgili görev ve yetki tanımlarına açıklık getirilirken, mevcut işletmeciler için imtiyaz usulü korundu.
Tasarı; yeni işletmeciler için kullanım hakkına ilişkin yeni hükümler ile numaralandırma, erişim yükümlülüğü, hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi gibi düzenlemeleri de içeriyor.