Tekel için son tarih 4 Mart

Tekel'in Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticaret A.Ş.'nin özelleştirilmesi amacıyla açılan ihalede, son teklif verme süresinin 4 Mart'a uzatılması kararı Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.

ANKARA - Tekel'in Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticaret A.Ş.'nin özelleştirilmesi amacıyla açılan ihalede, son teklif verme süresinin 4 Mart'a uzatılması kararı Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.
Duyuruda, Adana, Ballıca, Malatya, Tokat sigara fabrikaları ve ilgili varlıkları ile Tekel'e ait idare stoku tütünler 'satış' ve İstanbul Sigara Fabrikası ve taşınmazları 'mülkiyetin gayriayni hak (intifa) tesisi' yöntemi ile bir bütün halinde özelleştirilmek üzere 13 Aralık 2004'te ihaleye çıkıldığı hatırlatıldı ve bu ihaleye 'Bitlis Sigara Fabrikası ve taşınmazları' da eklendi.
İhalede, bilgi odası ve ihale konusu tesisleri ziyaret etmek için daha önce 21 Ocak 2005 olarak tespit edilen son başvuru tarihi 21 Şubat 2005 Pazartesi günü saat 18.00'e kadar, son teklif verme tarihi de 18 Şubat 2005'ten, 4 Mart 2005 Cuma günü saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Öte yandan Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (TEKGIDAİŞ), hükümete 'Tekel'in özelleştirilmesini durdurma yönünde karar alma' çağrısında bulundu.