Tekel işçileri kitlesel eyleme hazırlanıyor

Tekel işçileri kitlesel eyleme hazırlanıyor
Tekel işçileri kitlesel eyleme hazırlanıyor

Türkiye nin çeşitli bölgelerinden gelen Tekel işçileri Ankara da 78 gün boyunca eylem yapmıştı. Tek Gıda-İş, oylamadan sonra sıcak saatler yaşanabileceği sinyalini verdi. FOTOĞRAF: HAKAN GÖKTEPE / AA

Tekel işçileri Anayasa Mahkemesi'nden 14 Eylül'de çıkması beklenen 4C ile ilgili karara kilitlendi. İşçiler B planını da hazırladı: 4C ile ilgili yola devam kararı çıkmasza kitlesel eylem yapılacak

ANKARA - Hükümet ve muhalefet partileri 12 Eylül’deki Anayasa paketi halkoylaması kapsamında düzenledikleri mitinglere yoğunlaşırken, Tekel işçileri Anayasa Mahkemesi’nden 14 Eylül’de çıkması beklenen 4C ile ilgili karara kilitlendi.
Anayasa Mahkemesi’ne geçtiğimiz günlerde 4C ile ilgili brifing veren Tek Gıda-İş Sendikası, 4C ile ilgili ‘yola devam’ kararı çıkması durumunda ‘kitlesel eylem’ yapacak.
Türkiye 12 Eylül’de yapılacak yeni Anayasa Tasarısı ile yatıp kalkarken, özelleştirme nedeniyle geçici işçi statüsüne alınan binlerce işçi durumlarının Anayasa’ya uyup uymadığı konusunda Anayasa Mahkemesi’nin alacağı kararı bekliyor.  Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Anayasa Mahkemesi’nin 14 Eylül’de karar almasını beklediklerini dile getirirken, Anayasa paketi oylamasının ardından Ankara ’da sıcak saatlerin yaşanabileceğinin işaretini verdi.

‘Lehte karar bekliyoruz’
Türkel, Anayasa Mahkemesi’nin aksi yönde karar alması durumunda aldıkları B planını Radikal Gazetesi’ne şöyle anlattı:
“Anayasa Mahkemesi’nin 4C konusunda lehte karar vermesini bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi tarafından verilecek olan karar hepimizi bağlayacak. Biz 14-15 Eylül tarihleri arasında Mahkeme’den karar çıkmasını bekliyoruz. Eğer 16 Eylül’de karar çıkarsa bizim 4C ’ye geçmeyen arkadaşlarımızın iş kaybı tazminatları nın da yanma durumu var” dedi. 

Tazminat hakları yanar
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın 4C kadrosuna geçenlerin olduğu sözlerini anımsatan Türkel, 4C’ye geçilmesi için verilen süre zarfında çalışanlara iş kaybı tazminatı verilmeye başlandığını, işçilerin mağdur olmamak için bu geçişi yaptığının altını çizdi. Bu süre zarfında 4C kadrosuna geçmeyenlerin Anayasa Mahkemesi’nin 16 Eylül’den sonra kararını açıklaması durumunda ‘iş kaybı tazminatı’ hakkının yanacağını belirten Türkel, “Anayasa Mahkemesi bu anlamda kararını bu tarihe kadar vermesi gerekiyor” dedi. 

‘İkinci çıkarmayı yaparız’
Anayasa Mahkemesi’nin 4C sistemini Anayasa’ya aykırı bulacağına inandığını belirten Türkel, aksi halde sendika olarak kitlesel eylem yapacaklarını ve ikinci bir Ankara çıkarmasının olabileceğini belirtti.
Türkel, “4C’nin kaldırılması durumunda tüm organları ivedilikle toplanıp gerekçelere uygun düzenleme yapılacak. Aksi halde ise büyük ihtimalle kitlesel yürüyüş başlatacağız. Günlerce haftalarca sürecek bir eylem olacaktır. Diyarbakır , Malatya, Tokat’tan olacak. Gün gelince bunu arkadaşlarımızla değerlendireceğiz ” ifadelerini kullandı.

‘Çalıştırılmaya zorlanıyor’
Tek Gıda-İş Sendikası tarafından Anayasa Mahkemesi’ne verilen savunmada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4C maddesi uyarıca, Bakanlar Kurulu’nun her yıl yayımladığı kararnamelerle ücret alt ve üst sınırlarını belirlemekte ve bu arada izin, fazla mesai, hizmet akdinin sona ermesi gibi çalışma koşullarına ilişkin esasları da belirlemekte olduğu hatırlatıldı. Savunmada, “Çeşitli Bakanlıklara bağlı kamu işyerleri de çerçevesi Bakanlar Kurulu tarafından çizilmiş bu kurallar dairesinde, her yıl binlerce kişiyi farklı sürelerde, iş güvencesi olmadan, sendikal hakları kullanması engellenerek ve en önemlisi hukuki statüleri belirsiz bir şekilde çalışmaya zorlanmaktadır” denildi.

İş güvencesi kalmıyor
Ayrıca Sendikadan mahkemeye gönderilen yazıda şu hukuksuzluklara dikkat çekildi: “Bir kamu işletmesi olan Tekel işyerlerinin özelleştirmesi üyelerimizin kendi iradeleri ile olmadığı gibi, işten çıkarmaları da özgür seçimleri ile olamamıştır. İşveren sıfatıyla kamu otoritesi bünyesinde kendisine yeni bir iş gösterirken, ücret haklarını gerilettiği yetmiyormuş gibi statülerini, hiçbir hukuki norm ve değere sığmayan, belirsiz ve güvencesiz bir konuma getirmektedir. Bu statüde çalışanların İş Kanunu kapsamı dışına çıkarılarak işçilerin örgütlenme ve sendikal haklarından yararlanmalarının da engellenmesi konunun bir başka vahim ve hukuksuz yönüdür.”

‘Ücretli köle sistemi’
Söz konusu savunma yazısında, Bakanlar Kurulu’nun kaynağını Anayasa’dan almadan bir yetkiyi kullanarak, 4C statüsünde çalışanları ‘ücretli köle’ statüsüne getirdiği belirtildi. Ayrıca, “Sayın mahkemenizin vereceği karar binlerce Tekel işçisi ve ailesinin geleceği ve hayatı için belirleyici olacak, bundan sonraki hayat tarzlarının şekillenmesinde en büyük etkiyi yapacaktır” diye sonlandırıldı. (Radikal)