Tekstile yeni teşvik

Tekstil sektöründeki yatırımlara devlet teşviki kolaylaştırılıyor. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

ANKARA - Tekstil sektöründeki yatırımlara devlet teşviki kolaylaştırılıyor. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, sektördeki yatırımlara devlet teşviki verilmesi için aranan özsermaye tutarı düşürüldü. Bu çerçevede, 'Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde yapılacak komple yeni yatırımlarda yatırım tutarının asgari yüzde 40'ı, bu iller dışındaki illerde yapılacak yatırımlarda da yatırım tutarının asgari yüzde 50'si kadar şirket fonunun bulunması zorunluluğu' kaldırıldı. Tekstil de bu yolla genel tebliğin içine alındı. Tekstildeki yatırımlara sağlanacak teşvik için aranacak özsermaye tutarının, yatırımın en az yüzde 20'si kadar olması şarta bağlandı.