TEKZİPTİR...

TSE'de (Türk Standartlar Enstitüsü) rüşvet çarkı başlığı ile yayımlanan haber, gerçekler çarpıtılarak hazırlanmıştır

TSE'de (Türk Standartlar Enstitüsü) rüşvet çarkı başlığı ile yayımlanan haber, gerçekler çarpıtılarak hazırlanmıştır
Radikal gazetesinin 26.09.2004 tarihli sayısında 1. sayfada 'TSE'de Rüşvet Çarkı' ve devamla 12. sayfada 'TSE'de Rüşvetçi Avı Var' başlıklarıyla yayımlanan haber, gerçekler çarpıtılarak ve asılsız olaylara dayanılarak hazırlanmıştır. Söz konusu yazı maalesef gerekli incelemeler yapılmadan, gerçekler çarpıtılarak hazırlanmıştır. Bu sebeple metin hakkındaki her türlü yasal başvuru hakkımızı saklı tutarak, gerçekleri sağduyulu okuyucuya ve kamuoyuna açıklamayı uygun görmekteyiz. Şöyle ki:
1) Müvekkiller Asım Dinç, Osman Katipoğlu ve Arif Gani'nin yasal çerçeve kapsamında yapılan bir soruşturmaya dahil oldukları iddia edilmektedir:
132 sayılı TSE kuruluş kanunu gereğince, TSE bir kamu kurumu olup; bu kurumda çalışan müvekkiller de memur statüsündedirler. Bu sebeple müvekkiller 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamında olup, müvekkiller hakkında işbu yasa hükümleri doğrultusunda usulüne uygun bir SORUŞTURMA BULUNMAMAKTADIR.
Gazeteniz haberinde yapıldığı belirtilen soruşturma, TSE İthalat ve Belgelendirme Daire Başkanlığı işlemleriyle ilgili olup, müvekkillerin görevleri itibarı ile bu birimle bir ilgileri bulunmamaktadır. Nitekim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişlerince yürütülen soruşturma ile ilgili olarak verilen soruşturma onayında müvekkiller Asım Dinç, Osman Katipoğlu ve Arif Gani'nin isimleri dahi geçmemektedir.
2) TSE'de sürmekte olan soruşturma çerçevesinde müvekkiller TSE Genel Sekreteri Asım Dinç, Genel Sekreter Yardımcısı Osman Katipoğlu ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Arif Gani'nin görevden alındıkları iddia edilmektedir:
Müvekkiller Asım Dinç, Osman Katipoğlu ve Arif Gani GÖREVDEN ALINMAMIŞLARDIR. Adı geçen müvekkiller soruşturma süresince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmışlardır. Gazeteniz haberinde bu gerçek çarpıtılarak müvekkiller henüz tabi oldukları usul ve yasa çerçevesinde yapılan bir soruşturma dahi yapılmadan kamuoyu önünde suçlu duruma düşürülmüşlerdir.
Şunu da ifade etmek gerekir ki, idarenin müvekkiller aleyhinde aldığı işleme karşı da iptal davası açılmış olup, halen devam etmektedir. Esasen TSE'de soruşturma adı altında yürütülmek istenilen kadrolaşma operasyonunun bizatihi kendisi soruşturulmalıdır.
3) Haberde soruşturma sonuçlanmış gibi dayanağı belirsiz, kesin tepsitlere yer verilmiştir, ithalatçı firmalardan yılda 120 milyon dolar rüşvet alındığı tespitleri dayanaksız iddialardan ibarettir:
TSE'de başlatılan soruşturma henüz sonuçlanmamış olup, devam etmektedir. Gizli olarak yürütülen, gelişmelerden kimsenin haberinin olmadığı söz konusu süreç ile ilgili yapılan tespitlerin dayanağı belirsizdir. Haber, okuyucunun dikkatini çekmek amacı ile çarpıtılarak ve abartılarak hazırlanmıştır.
4) Asım Dinç'in büyük boy resmi, haberde yayımlanmak suretiyle müvekkilin kişilik hakları ağır zarara uğratılmıştır:
19 yıllık meslek yaşamında hiçbir kara leke bulunmayan, her zaman devletin yasalarına ve teamüllerine uygun şekilde hareket eden, çevresinde de bu şekilde bilinerek takdir edilen yüksek mevkilere gelmiş olan müvekkilin büyük boy bir resmi böylesine çirkin bir haberle birlikte yayımlanmış ve müvekkil kamuoyuna sanki suçluymuş gibi yansıtılmıştır.
Bu şekilde müvekkil ve ailesi ağır maddi ve manevi zarara uğratılmıştır.
5) Belirtilen haberde "3 milyar maaş alan bir TSE yöneticisinin 12 milyarlık harcama yaptığı ve 500 bin dolarlık bir villada oturduğu" belirtilmektedir. Müvekkiller Asım Dinç, Osman Katipoğlu ve Arif Gani'nin söz konusu iddia ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır:
Müvekkiller, isimleri bu tür iddialar ile birlikte anılarak, zan altında bırakılmaktadır. Bu şekilde ağır ve haksız isnatlarla karşı karşıya kalan müvekkiller gerek aileleri, gerek yakınları, gerekse tüm kamuoyunun önünde küçük düşürülmüşlerdir.
Müvekkiller Asım Dinç, Osman Katipoğlu ile Arif Gani'nin kişilik haklarını, şeref ve haysiyetlerini zedeleyen bu haberin meslek etiğine uygun olmadığı
açıktır. Tüm basın kuruluşlarının topluma yön verdiklerinin bilinci içinde kişilik haklarına saygılı, objektif, gerekli ve yeterli inceleme yaparak hukuka, basın ahlak ve meslek kurallarına saygılı yayın yapılmasını temenni etmekteyiz.
Asım Dinç, Osman Katipoğlu ve Arif Gani vekilleri
Av. Haluk Pekşen&Av. Candan Köse