Telefona AB indirimi

AB'ye üyelik yolunda 3 Ekim'de başlayacak katılım müzakereleri ile birlikte 'tarama süreci' için de hazırlıkların sürdüğü Türkiye'de, mevzuat uyum çalışmalarından en çok etkilenen sektörlerden biri de telekom olacak.
Haber: HİLAL KÖYLÜ / Arşivi

ANKARA - AB'ye üyelik yolunda 3 Ekim'de başlayacak katılım müzakereleri ile birlikte 'tarama süreci' için de hazırlıkların sürdüğü Türkiye'de, mevzuat uyum çalışmalarından en çok etkilenen sektörlerden biri de telekom olacak. Sektörün tamamen serbest piyasa kurallarına göre işlemesini isteyen AB, Türkiye'de yasal düzeyde böyle bir ilerleme sağlandığını ancak pratikte sorunlar yaşandığına dikkat çekti.
Yaşanan bu soruna AB uzmanları şöyle açıklık getiriyor:

 • AB ülkelerinde ortalama olarak şehiriçi görüşme ücretinin 4 avro, alaniçi arabağlantı ücretinin ise 0.8 avro olduğu ve aradaki oranın yüzde 20 olduğu görülüyor. Türk Telekom'un tarifeleri baz alındığında ise bu oran yüzde 75 olarak hesaplanıyor.
 • Avrupa Birliği'nde şehirlerarası ortalama kullanıcı ücretleri ile alan dışı ücretler karşılaştırıldığında aradaki oran yüzde 9 olarak çıkıyor. Bu oran Türkiye'de ise yüzde 38'e vuruyor. Bu da, Türk Telekom'un arabağlantı ücretlerini AB ortalamalarının beş katı daha pahalı uyguladığını gösteriyor. Türk Telekom'un rekabetin önünü tıkayan bu uygulamasına son verilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda Türkiye'de alan içi ücretin 14 bin lira seviyesine, alan dışı ücretin de 18 bin lira seviyesine çekilmesi gerekiyor.
  AB'ye göre Telekom sektöründe serbestleşmenin pratiğe yansıması telekom firmaları arasındaki rekabeti artırırken, sabit ve mobil telefon hatlarının daha da ucuzlamasını sağlayacak.
  Bilgi çağını yakalayın
  Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, telekomünikasyon alanında AB'nin Türkiye'den beklentilerini sıraladığında, Türkiye'nin 'bilgi çağının gerisinde kaldığı'nı belirtiyor. AB'de her 100 kişiden 70'i cep telefonu abonesiyken, Türkiye'de bu sayı 35'e düşüyor.
  AB'de her yüz kişiye 60 sabit telefon hattı düşerken, Türkiye'de bu sayı 30 civarında. Türkiye'de bu rakamların yükselmesini bunun için de 'serbest piyasa' koşullarının mutlaka kabul edilmesi gerektiğine dikkat çeken AB, telekomünikasyonda serbest piyasanın getirilerini şöyle duyurdu:
  Fiyatlandırma ilkesi ve hizmet fiyatlarında düşüş: AB'de, tarifelerin maliyete göre hesaplanması ilkesi ve uygun fiyatlı erişim imkânı dikkate alınıyor. Maliyet esaslı hesaplama ilkesi arabağlantı ücretlerine, kiralık hatlara, sabit telefonlara; uygun fiyatlı erişim ilkesi ise acil aramalar (112) gibi evrensel hizmetlere uygulanıyor. Bu ilkeler, Türkiye'de de uygulamaya girdiğinde faturalarda ciddi düşüş olacak.
  Lisans verme ilkeleri ve şeffaflık: Elektronik iletişimde rekabetçi bir pazarın oluşması, iletişim hizmetleri ile ilgili lisans ve izinlerin şeffaf bir şekilde sağlanması ile mümkün. Türkiye de, bunu sağladığında sektörde şeffaf rekabetçi pazarı kurabilecek.
  Evrensel hizmet: AB, vatandaşların bilgiye erişim olanaklarını kullanmada eşit fırsatlara sahip olmasını sağlamak amacıyla 'bilgi toplumuna herkesin katılımı için uygun fiyatlı erişim imkânını' benimsiyor. Bu ilkenin Türkiye'de de benimsenmesi için tüm firmalar hemfikir olmalı.