Telekom özelleştirmesine vize

Anayasa Mahkemesi, Türk Telekom’un yüzde 55’inin özelleştirilmesine ilişkin yasal düzenlemelerin iptal istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi, TÜRK TELEKOM’un
özelleştirilmesine de olanak tanıyan 5189 sayılı yasanın bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.
Yüksek Mahkeme, CHP’nin 5189 sayılı yasanın bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini bugünkü toplantısında
görüştü. Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, 5189 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 2. maddesinde yer
alan, "Devamı süresinde tekel mahiyetinin yaratabileceği sakıncalar da dahil" ve "Aynı maddenin 3. fıkrası" ibarelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemini oy çokluğuyla reddettiklerini
bildirdi.
Kılıç, bir gazetecinin, "Böylelikle TELEKOM’un satışına vize verilmiş mi oldu?" sorusuna, "Vize verilmiş oldu. Şu anda Anayasa Mahkemesi açısından bir problem kalmadı" yanıtını verdi.
CHP, Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, 5189 sayılı yasa ile 406 sayılı yasadan çıkarılan 3. fıkranın iptalini istemişti. Söz konusu 3. fıkra, "Yabancı, gerçek ve tüzel kişilerin TÜRK TELEKOM’daki hisse oranı yüzde 45’i geçemez ve bunlar doğrudan ya da dolaylı olarak şirketin çoğunluk hisselerine sahip olamazlar" hükmünü içeriyor.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, TÜRK TELEKOM’un özelleştirilmesiyle ilgili olarak açılan davada, Anayasa Mahkemesi’nin kararını bekliyordu.