Telekom'da lisans son günde çıktı

Telekomünikasyon Kurumu'nun (TK), özelleştirme ihalesinden bir gün önce Türk Telekom'a (TT) bedava verdiği CDMA lisansı için TT yönetiminin 2002 ve 2003 yıllarında dört kez yaptığı başvuruyu reddettiği belirlendi.

ANKARA - Telekomünikasyon Kurumu'nun (TK), özelleştirme ihalesinden bir gün önce Türk Telekom'a (TT) bedava verdiği CDMA lisansı için TT yönetiminin 2002 ve 2003 yıllarında dört kez yaptığı başvuruyu reddettiği belirlendi. TK'nın başvuruyu reddetme gerekçesi olarak, söz konusu lisansın üçüncü nesil iletişim teknolojileri kapsamına girmesini gösterdiği bildirildi.
Haber-Sen Genel Başkanı Esin Yelekçi, düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili olarak Türk Telekom ve Telekomünikasyon Kurumu arasındaki yazışmaları açıkladı. Türk Telekom'a verilen lisansın 'CDMA 2000' olmadığı yönünde açıklama yapan Telekomünikasyon Kurumu'nun kelime oyunu yaptığını belirten Yelekçi'nin açıkladığı belgelere göre, Telekomünikasyon Kurumu'na ilk başvuru, Türk Telekom Mobil Haberleşme Daire Başkanlığı tarafından 28 Haziran 2002 tarihinde yapıldı. Başvuruda, Türk Telekom'un mobil araç telefonu hizmeti verdiği NMT-450 şebekelerinin artık ömrünü tamamladığı, en yüksek 121.517'ye ulaşan abone sayısının 2001 yılının sonunda 69.971'e düştüğü vurgulanarak, NMT-450 Analog Mobil Haberleşme Sistemi'nden CDMA-450 Sayısal Mobil Haberleşme Sistemi'ne geçmelerini sağlayan frekansların tahsis edilmesi istendi. Yazıda, tahsisi talep edilen sistemin 'üçüncü nesil mobil haberleşme servisi sunma imkânı sağlayacağına' dikkat çekildi. Telekomünikasyon Kurumu ise 30 Temmuz 2002 tarihli yazısıyla Telekom'un başvurusunu reddetti.
Türk Telekom, Yeni Teknolojiler Müdürlüğü aracılığıyla 16 Ağustos 2002 tarihinde Telekomünikasyon Kurumu'na başvurarak talebini yineledi. Telekomünikasyon Kurumu ise 25 Mart 2003'te verdiği cevap yazısında, kanun uyarınca, "Yeni nesil telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak Türk Telekom ile diğer işletmeciler arasında ayırım gözetilemeyeceği" vurgulandı. TT'nin talep ettiği CDMA-450 teknolojisinin, "GSM, UMTS ve TETRA gibi yeni nesil bir şebeke kurulmasını gerektiren hizmet olduğu ve frekans tahsisi gerektirdiği" ifade edilen yazıda, başvurunun bu nedenle uygun görülmediği belirtildi. Türk Telekom, 15 Mayıs 2003 ve 5 Aralık 2003'te yaptığı başvurularda da talebini yineledi.
Satıştan önce lisans
Haber-Sen Genel Başkanı Esin Yelekçi de dört kez yapılan başvuruyu reddeden Telekomünikasyon Kurumu'nun, özelleştirmeden bir gün önce 30 Haziran Cuma günü toplanarak CDMA lisansını verdiğini belirtti. Telekomünikasyon Kurumu'nun yazılarında da belirtildiği gibi frekansların kıt kaynaklar olduğunu ve dağıtımının ancak ihale ile yapılabileceğini vurgulayan Yelekçi, Telekomünikasyon Kurumu'nun aldığı kararda, 1900-1985 arasında frekansın Türk Telekom'a tahsis edildiğinin ifade edildiğini söyledi. Yelekçi, "Bu frekans aralığı üçüncü nesil kablosuz iletişim için planlanmıştır. Böylece değeri milyarlarca dolarla ifade edilen CDMA frekansı, ihaleyi kazanan şirkete bedelsiz olarak verilmiştir" diye konuştu.
Basın toplantısından sonra sendika yöneticileriyle Telekomünikasyon Kurumu'nun kapısına siyah çelenk koyan Yelekçi, söz konusu yazışmaları, Türk Telekom'un satışının iptali için açtıkları davalarda delil olarak sunacaklarını açıkladı.