Telia-Sonera şüphe içinde

Turkcell hisselerini satın alma planı, Çukurova Grubu'nun patronu Mehmet Emin Karamehmet'in Rus Alfa Grubu ile anlaşması üzerine bozulan Telia-Sonera SPK'ya bir mektup yazdı.

İSTANBUL - Turkcell hisselerini satın alma planı, Çukurova Grubu'nun patronu Mehmet Emin Karamehmet'in Rus Alfa Grubu ile anlaşması üzerine bozulan Telia-Sonera SPK'ya bir mektup yazdı. Mektupta halka açık bir şirket olan Turkcell' deki gelişmeler anlatılırken bazı konularda da sorular yöneltildi.
Turkcell'deki gelişmelerden büyük hissedarlardan birisi olarak rahatsızlık duyulduğu belirtilen mektupta, "Çukurova ve Rus şirketi Alfa Telecom Turkey, işbirliğine girdiklerini açıklamışlardır. Her ne kadar kamuya duyurulmamış olsa da bu işlem Çukurova'nın ödemelerinde temerrüde düşmesi halinde, Alfa Telecom Turkey Limited'in Turkcell'de çoğunluk hissesine sahip olmasını sağlayacak yapı öngörmekte veya buna izin vermektedir. Kamuya açıklanan bilgilerin yeterliliği hususunda endişe duymaktayız" denildi.
'Yük ağırlaştı'
Telia-Sonera'nın SPK'ya yazdığı mektupta daha sonra şu görüşlere yer verildi:
"Yönetim kontrolünü vermeksizin yüzde 13.22 Turkcell hissesinin yaklaşık 1.6 milyar ABD Doları'na satışını öngören bu işlem, Turkcell'in değerini yaklaşık olarak 12 milyar ABD Doları olarak belirlemektedir. Yalnızca ticari açıdan bakıldığında, Turkcell'de herhangi kontrol olmaksızın, uluslararası bir şirketin, bu kadar düşük oranda pay için bu derece ağır finansal yükü neden ve nasıl kabul ettiğini anlamak oldukça güçtür. İşlemin kapsamı hakkında tereddütlerimiz var. Ayrıca, 1.7 milyar ABD Doları tutarındaki kredinin nasıl teminat altına alınacağı da merak konusudur."
İşlemler denetlensin
İşlemin finansal açıdan soru işaretleri doğurduğunun altı çizilen mektup şöyle devam ediyor: "Telsim gibi Turkcell'in en büyük rakiplerinden biriyle ilgilendiğini açıklayan bir şirketin, 3.3 milyar ABD Doları tutarında bir yatırımı dolaylı olarak Turkcell'de yüzde 13.22 oranında hisse için yapması bir yatırımcı olarak bize inandırıcı gelmemektedir. Bu bağlamda, işlemlerin sıkı bir şekilde denetlenmesini, yatırımcılar açısından belirsizlik yaratan konulara dair sorularımıza cevap verilmesini ve söz konusu hususların açıklanmasının sağlanmasını kurulunuzdan önemle arz eder, bu husustaki sorularınızı cevaplamaya her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz."