Telsim 2.8 milyar dolar

Uzan Grubu'nun el konulan İmar Bankası'na olan borçlarının tasfiyesi amacıyla yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na...

ANKARA - Uzan Grubu'nun el konulan İmar Bankası'na olan borçlarının tasfiyesi amacıyla yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri 2 milyar 804 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhalede son teklifler 5 Aralık'a kadar verilecek, satış ihalesi 13 Aralık'ta, tekliflerin muhammen bedelin altında kalması halinde ise pazarlık usulüne geçilerek 15 Aralık'ta sonuçlanacak.
TMSF, Telsim'in satışını, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında, 'Telsim Varlıkları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü' satış ilanı tanımlamasıyla duyurdu. Satışın, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla, cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal sınırlamalardan da korunacağı belirtildi. Satışa konu 'ticari ve iktisadi bütünlük' şöyle tanımlandı:
18 yıllık lisansı var
"Telsim ve Telekomünikasyon Kurumu arasında imzalanan 13 Şubat 2002 tarihli GSM-PAN Avrupa Mobil Telefon Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi uyarınca Telsim'e tanınmış 27 Nisan 1998'den itibaren 25 yıllık lisans hakkı, Telsim'in faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli menkuller, markalar, patent başvuruları vb. gibi varlıklar."
Yapılan bu tanım çerçevesinde, danışman şirketler Ernst Young ve Rotschildi Telsim'in ticari ve iktisadi bütünlüğünün muhammen bedeli ise 2 milyar 804 milyon dolar olarak belirlendi.
İhale 3.5 ayda bitecek
Telsim için dün satış ilanına çıkılırken, satış sürecinin yaklaşık 3.5 aylık süreçte tamamlanması öngörülüyor. Kapalı zarf ve açık arttırma usullerinin birlikte uygulanabileceği ihale 13 Aralık'ta teklif zarflarının açılmasıyla ya da pazarlık usulüne geçilmesi öngörüldüğü takdirde 15 Aralık 2005 tarihinde tamamlanacak.
İhale şartnamesi 1 Eylül'den itibaren, ilgililerin bedelsiz olarak incelemesi için TSMF'de açık tutulacak. Katılımcılar, satış komisyonunun onayını taşıyan şartnameyi imzalayarak ön yeterlilik başvurusunda bulunabilecek. İsteyen firmalar şartnameyi, 50 bin dolar bedel ödeyerek edinebilecek. Ön yeterliliği geçen katılımcılar, Telsim varlıkları ile ilgili temel bilgileri içeren tanıtım kitapçığını ise 100 bin dolara alabilecek. Ayrıca, Telsim Varlıkları ile ilgili kâğıt ve elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren 'bilgi odası'ndan yararlanabilecek.
Telsim özelleştirme ihalesine katılacak yatırımcıların ön yeterlilik incelemesi için gerekli belgeleri en geç 19 Eylül akşamına kadar Satış Komisyonu'na teslim etmesi gerekiyor. Ön yeterlilik alan katılımcılar en geç 5 Aralık'a kadar kapalı zarfla tekliflerini verebilecek. Ön yeterlilik alan yatırımcılar, ihaleye katılabilmek için 140 milyon dolar teminat yatıracak.
Teklifler peşin
Söz konusu ihale 13 Aralık 2005 günü saat 10.00'da TMSF binasında yapılacak. Telsim'e fiyat teklifleri peşin ve dolar cinsi verilecek. Kapalı zarfla verilen tekliflerin açılmasıyla başlayacak ihalede ardından açık artırmaya geçilecek. TMSF Kurulu en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırmaya hakkı kazanmış teklif sahipleriyle ihaleye pazarlık usulüyle devam edilmesi yönünde karar alabilecek. Söz konusu pazarlık ise 15 Aralık 2005 günü yapılacak.
Sicili temiz olmalı
İhaleye katılacaklarda Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin 22. maddesinde yer alan koşullara sahip ve tüm hisseleri nama yazılı olan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş anonim şirket olması koşulu aranacak. Önyeterlilik başvurusu sahibinin mali şartı karşılaması için mali tablolarında toplam özkaynaklarının en az 500 milyon dolar olması gerekiyor.
Ayrıca, şartname gereği ön yeterlilik başvurusu sahibinin şirketleri veya yüzde 50'den fazla hissesini ya da oy hakkını kontrol ettiği şirketlerin iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato ya da tasfiye durumunda olmadığını taahhüt etmesi de isteniyor.
Talipliler arasında dünya devleri de var
Sektör temsilcileri, Telsim'e ağırlıkla yabancı 15 firmanın ilgi gösterdiğini söyledi. Edinilen bilgiye göre taliplilerden bazıları şunlar;

 • İngiliz Vodafone
 • Norveçli Telenor,
 • Mısırlı Orascom,
 • Birleşik Arap Emirlikleri'nden Etisalat,
 • Hong Kong'tan
 • Hutchison Whampoa
 • Sabancı Holding
  Motorola alacağı sorun
  TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, Telsim'in, Finli Nokia ve ABD'li Motorola'ya olan faiz dahil toplam 3.4 milyar dolar borcunun bir kısmının sulh anlaşmasıyla ödenmesi konusunda ihalenin yapılacağı aralık ayına kadar çözüme gidileceğini açıklamıştı.
  TMSF, Telsim'in faiz dahil Motorola'ya 2.5 milyar dolar ve Nokia'ya 900 milyon dolar olduğu öne sürülen borcunun bir kısmının ödenmesi konusunda şirketlerle Haziran 2004'ten beri görüşüyor. Ertürk'ün hafta içinde Reuters'a verdiği bilgiye göre, Motorola ve Nokia ile yapılan görüşmelerde TMSF, Telsim'in satış gelirinin 400 milyon dolardan az olmamak kaydıyla yüzde 20'sini Motorola, 150 milyon dolardan az olmamak kaydıyla da yüzde 7.5'ini Nokia'ya ödeyerek borcu temizlemiş olacak.
  Motorola 2004 sonlarında, Dünya Bankası destekli Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nde Telsim'den alacağı 2.5 milyar dolar için Türkiye Cumhuriyeti aleyhine dava açtı. Şirket bu ay da Zürih Yüksek Mahkemesi kararıyla Telsim'in uluslararası gelirlerine el koydu. Duruma uygun hukuksal metin üzerinde çalıştıklarını açıklayan Ertürk, "Telsim üzerindeki borç yükünü geri dönülmez şekilde çözmek istiyoruz. Telsim'i alacak yatırımcının hiçbir pürüzle karşılaşmayacağı bir satış dizayn ediyoruz. Taraflar parasal konuda uzlaşmış durumda. Sadece satış sonrasını nasıl dizayn edeceğimizi görüşüyoruz. Sonuca yakınız" dedi. Ertürk, anlaşmanın bir koşulunun da Motorola'nın açtığı tüm davalardan vazgeçmesi olduğunu söyledi. Ertürk, Telsim'in kamuya da toplam '600-700 milyon dolar borcu' olduğunu ve bunun da satış geliriyle ödeneceğini açıkladı.