Telsim için süre uzatımı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 'Telsim Varlıkları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışı için açtığı ihalede, ihaleye katılacaklara önyeterlilik almak için tanıdığı başvuru süresini 30 Eylül'e kadar uzattı.

ANKARA - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 'Telsim Varlıkları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışı için açtığı ihalede, ihaleye katılacaklara önyeterlilik almak için tanıdığı başvuru süresini 30 Eylül'e kadar uzattı. Telsim tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilanıyla, Telsim'in satışına yönelik ihale sürecinde 19 Eylül 2005 olarak belirlenen önyeterlilik için son başvuru tarihinin 30 Eylül 2005 saat 16.00 olarak değiştirildiği bildirildi. TMSF, Telsim'i 25 Ağustos'ta yaptığı ihale ilanıyla 2 milyar 804 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkarmıştı. İhalede 5 Aralık 2005 olan son teklif verme tarihinde ise bir değişiklik yapılmadı.