TEPAV: Kriz önce büyük şirket çalışanlarını vurdu

TEPAV: Kriz önce büyük şirket çalışanlarını vurdu
TEPAV: Kriz önce büyük şirket çalışanlarını vurdu

Büyük şirket çalışanları da işsiz kalıp İş-Kur?a akın ettiler.

ANKARA - Türk Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), küresel krizle ortaya çıkan işsizlikten öncelikle sanayileşmiş batı ve güney bölgelerindeki büyük işletmelerin çalışanlarının etkilendiğini açıkladı. Vakıf bunun nedenini ise, ‘Büyük şirketler global ekonomiye daha entegre bu yüzden küresel krizin ilk etkilerini daha yüksek hissediyorlar Ayrıca değişen koşullara daha hızlı intibak ettikleri için çalışan sayılarını öncelikli azaltıyorlar” diye özetliyor.
TEPAV’ın raporunda, krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin hissedilmesiyle birlikte yeni istihdam yaratma kapasitesinin sınırlandığı ve ciddi istihdam kayıpları gözlendiğine dikkat çekilerek, geçen yılın üçüncü çeyreğinden itibaren işsizlik oranının artmaya başladığı ve 2009 yılının iki çeyreğinde ise yüzde 13.6 olarak gerçekleştiği anımsatıldı. 

İşsizlik azaldı ama
İşsizlik oranlarına bakıldığında ikinci çeyrekte göreli düzelme varmış gibi gözükse de, bu azalışın iş arayanların sayısındaki azalmadan ve iş bulma umudunu kaybedenlerdeki artıştan kaynaklandığı vurgulanan notta, “2009 ’un ilk iki çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısının 2008’in aynı dönemine göre birinci çeyrekte 85 bin, ikinci çeyrekte 387 bin azaldı” denildi.
İlk çeyrekte küçük da olsa bir istihdam artışı sağlayan 100’ün altında çalışanı bulunan küçük işletmelerin ikinci çeyrekte yüzde 12’nin üstünde istihdam kaybına uğradığı kaydedilen notta, “100’den fazla kayıtlı çalışanı olan işyerlerindeki istihdam kaybı ise birinci çeyrekte küçük  işletmelerin aksine oldukça yüksek seyretmiştir. İkinci çeyrekte ise istihdamdaki daralmanın azaldığı gözlenmektedir...

Neden önce büyükler?
Bu durum, krizin ilk etkilerinin küresel ekonomiye daha fazla entegre olan büyük işletmelerde hissedildiğini, daha sonra istihdam kayıplarının daha küçük işletmeler arasında yayılarak derinleştiğini göstermektedir. Ayrıca, bu durumu, büyük şirketlerin değişen koşullara daha hızlı intibak ettiklerine ve çalışan sayılarını öncelikli olarak azalttıklarına kanıt olarak yorumlamak da mümkün” denildi. 
Krizin değişik büyüklükteki ve bölgelerdeki işletmeler üzerindeki etkilerinin hem zamanlamasının hem de etki kanallarının farklılaştığına dikkat çekilen notta, bu farklılıkların göz önünde bulundurulmasının politikaların  başarısını artıracağını kaydetti. (Reuters)