TEPAV: Toparlanma yatırımlara yansımıyor

TEPAV: Toparlanma yatırımlara yansımıyor
TEPAV: Toparlanma yatırımlara yansımıyor

Rapora göre, 2009 un ikinci yarısıyla birlikte şirketler stoklarını eritmeye başladı.

TEPAV'ın araştırmasına göre, krizin ardından toparlanma sürecine giren büyük şirketler, sıra yatırıma gelince hâlâ temkinli davranıyor

ANKARA - Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 2008 krizinin ardından büyük şirketlerin toparlanmaya başladıklarını, ancak özellikle yeni yatırımlar konusunda temkinli tavırlarını sürdürdüklerini belirtti. TEPAV Ekonomi Çalışmaları tarafından hazırlanan ‘2008 Krizinden Bugüne: Büyük Şirketler Hâlâ Temkinli’ başlıklı politika notu  yayımlandı.
2008 küresel krizinden Türkiye’deki şirketler kesiminin performansının çok olumsuz etkilendiği ve şirketlerin bilançolarında kayda değer bir daralma yaşandığı ifade edilen çalışmada, “2009 yılının son çeyreğiyle birlikte bilançolarda yaşanan söz konusu daralma yerini toparlanmaya bırakıyor. Ancak, gerek dünya piyasalarında, gerekse Türkiye’de söz konusu toparlanmanın yatırımlara yansımadığı ve şirketlerin geleceği öngörememelerinden dolayı temkinli davrandığı anlaşılıyor” denildi.
Çalışmada, yapılan analiz ışığında, görece büyük şirketlerin, 2008’in son çeyreğiyle krizden gerek kârlılık, gerekse satışlar açısından kötü etkilendikleri, işletme sermayelerinin eridiği ve ilk etapta stok biriktirdiklerin söylenebileceği, 2009 yılının ikinci yarısıyla beraber şirketlerin stoklarını erittikleri ve satışlarını artırarak toparlanmaya başladıkları ifade edildi.

‘KOBİ’lerde izler derin’ 
Toparlanma başlasa da, yatırım malları ithalatının ve özel yatırımların hâlâ çok düşük seviyelerde olması, şirketlerin nakit tutmaları ve mali borçlarını azaltmalarının yeni yatırımlar yapılmadığı ve geleceğin belirsiz algılandığı savını destekler nitelikte olduğu kaydedilen çalışmada, şöyle denildi:
“Şirketlerin ellerindeki nakdin yüksek olması bir sonraki dönem için bir fırsat niteliği taşısa da bu sürenin uzaması ekonomi için çok kötü. Kriz sonrası şirketlerdeki toparlanmaya ve temkinli tutuma işaret eden bu tespitleri yorumlarken söz konusu bulguların madalyonun bir yüzünü sadece büyük şirketlerin durumunu yansıttığını unutmamak gerekir. Krizin küçük şirketlere olan etkisinin incelenmesi büyük önem arz ediyor. Hem temkinli davrandığı gözlemlenen büyük şirketlerimizin hem de krizin etkilerinin daha olumsuz ve derin olması beklenen görece küçük şirketlerimizin bu belirsizliğin giderilmesine ihtiyacı var.” (aa)


  ETİKETLER:

  ekonomi

  ,

  Dünya

  ,

  Türkiye

  ,

  Ankara

  ,

  Politika