Terör zararları sigorta kapsamı dışına çıkarıldı

Terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve işletenin sorumlu olmadığı zararlar, 'Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası' teminatı dışında tutulacak.

ANKARA - Terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve işletenin sorumlu olmadığı zararlar, 'Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası' teminatı dışında tutulacak.
Bununla birlikte, aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri de teminat dışı olacak. Devlet Bakanlığı'nın bazı sigorta genel şartlarında değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Motorlu taşıtta seyahat eden yolcuları kapsayan, 'Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası'nda da terörle ilgili değişiklik yapıldı. Buna göre sigorta kapsamı dışında kalan hallerde, daha önce 'terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajları' içeren madde tebliğle şöyle genişletildi:
"Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, terör ve buna bağlı sabotajda bulunanların talepleri, aracın terörist eylemlerde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek araca binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler dikkate alınmaz."
Kapsam daraltıldı
'Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası' kapması dışında kalacak hallere, 'Dolaylı zarar nedeniyle yöneltilecek tazminat talebi' de eklendi. Koltuk sigortasında yapılan bir başka değişiklik ile sigortalının beyan yükümlülüğünü içeren maddesinden, herhangi bir nedenle sigortanın feshedilmesi halinde, sigortacı durumunu, 'İl Trafik Müdürlüğü'ne bildirmesi şartı kaldırıldı.