TESK: Türkiye'deki iş kazalarının yüzde 40'ı bir-üç kişinin çalıştığı küçük işletmelerde oluyor

TESK: Türkiye'deki iş kazalarının yüzde 40'ı bir-üç kişinin çalıştığı küçük işletmelerde oluyor
TESK: Türkiye'deki iş kazalarının yüzde 40'ı bir-üç kişinin çalıştığı küçük işletmelerde oluyor

Türkiye?de iş kazalarında OECDiçinde ilk sıralarda yer alıyor. Bu konudaki çözüm önerilerinin pek uygulandığı görülmedi.

Türkiye'de iş kazalarının yaklaşık yüzde 40'ı bir-üç kişinin çalıştığı işletmelerde oluyor. KESK'e göre küçük işletmeler iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda öncelikli grup olarak ele alınmalı

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından esnaf ve sanatkârların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen uluslararası konferansın sonuç bildirgesinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak uygulanabilir iş sağlığı ve güvenliği modellerinin geliştirilmesi gerektiği belirtildi.
TESK’in, ‘Esnaf-Sanatkar İşletmelerine İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinci Kazandırılması Projesi’ kapsamında 17-18 Nisan 2009 tarihlerinde Antalya’da düzenlendi.
 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 16 bildirinin sunulduğu konferansta, esnaf ve sanatkarların çalışma hayatında karşı karşıya kaldıkları zorluklara değindi. Palandöken, projenin amacının, esnaf ve sanatkârlar ile ilgili kurum ve kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliği konusunda duyarlılık oluşturmak ve bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirmek olarak açıkladı. Konferansın ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde, Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı 1 milyon 900 bini aşkın kişinin bulunduğu, yanlarında çalışanlar da düşünüldüğünde, esnaf ve sanatkârların ülkenin iş gücü payının 1/3’üne sahip olduğu belirtildi. Türkiye’deki iş kazalarının yaklaşık yüzde 40’ının bir-üç kişinin çalıştığı işletmelerde meydana geldiğinin belirtildiği bildirgede, dünya genelinde de bu tablonun hemen hemen aynı olduğu, bu durumun, küçük işletmelerin iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili çalışmalarda öncelikli grup olarak ele alınması gerekliliğini ortaya koyduğu ifade edildi.

İş kazalarının nedenleri
Bildirgede, iş kazalarının küçük ölçekli işletmelerde meydana gelmesinin temel nedenleri de sıralandı. Buna göre, KOBİ’ler iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda yeterince bilgili ve bilinçli değil. Bu işletmelerin zayıf mali yapıları ve finansman güçlükleri, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine kaynak ayırmalarını güçleştiriyor. İş kazalarının küçük ölçekli işletmelerde meydana gelmesinin nedenleri arasında, iş yerlerinin fiziki şartlarının yeterli olmaması, yeterli oranda nitelikli iş gücünün bulunmaması da gösterildi. İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan sorunların çözümü için İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısında yeni bir yaklaşım benimsenmesinin gerekli olduğu kaydedildi.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak işveren ve çalışanların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin önemine işaret edilen bildirgede, böylelikle iş sağlığı ve güvenliği kavramının çalışma hayatıyla ilgili kişilerde bir ihtiyaç olarak benimsenmesinin sağlanacağı belirtildi. Bildirgede, iş yerlerinde öncelikle kazaları önlemeye dayalı politikaların geliştirilmesi, risk değerlendirme yaklaşımı ile potansiyel tehlikelerin önceden belirlenmesi ve tedbir alınarak önleme yoluna gidilmesi, tüm bunların sağlanabilmesi için de bu alana ilişkin eğitim çalışmalarına önem ve öncelik verilmesi gerektiği ifade edildi.

Çözüm önerileri
Esnaf ve sanatkârların mevcut mali ve fiziki yapıları ve sahip oldukları insan kaynağı ile bu yaklaşımın gerekliliklerini yerine getirebilecek kaynaklara sahip olmadığı belirtilen bildirgede çözüm önerileri şöyle sıralandı:
“Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak uygulanabilir iş sağlığı ve güvenliği modelleri geliştirilmelidir. Pilot uygulamalar yapılarak bu modeller denenmeli ve sürdürülebilir modeller kurumsal hale getirilmelidir. Öncelik eğitim ve bilgilendirme olmalıdır. Bilgilendirme, iş yerlerinin yoğun olarak bulunduğu sanayi sitelerinden başlatılmalıdır. İşletmelerin bağlı olduğu meslek odaları bu alanda daha fazla görev ve sorumluluk üstlenmelidir. İşletmelerin ortak yararlanacağı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri kurulması gündeme getirilmeli ve tartışılmalıdır.” (Radikal)