Teşvik için 20 işçi şart

Kişi başına milli geliri 1500 doların altındaki illere teşvik verilmesini düzenleyen ve il sayısını 36'dan 49'a çıkaran yasa teklifindeki vergi, SSK primi işveren payı ile enerji teşvikinden yararlanmak için asgari 10 olan istihdam yaratma koşulu 20'ye çıkarıldı.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Kişi başına milli geliri 1500 doların altındaki illere teşvik verilmesini düzenleyen ve il sayısını 36'dan 49'a çıkaran yasa teklifindeki vergi, SSK primi işveren payı ile enerji teşvikinden yararlanmak için asgari 10 olan istihdam yaratma koşulu 20'ye çıkarıldı. Mevcut yatırımlar da işçi sayılarını yüzde 20 artırarak bu teşvikten yararlanacak. Teşvikler, yatırımların tamamlandığı tarihten itibaren başlayıp 5 yıl süreyle uygulanacak.
TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda yaklaşık iki ay önce oluşturulan alt komisyon, IMF'nin yeni stand-by anlaşması için önkoşul olarak öne sürdüğü teşvik yasa tasarısıyla ilgili çalışmasını dün tamamladı. Tasarının gelecek hafta da Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.
Alt komisyon, bütçeye ağır ek yük getireceği gerekçesiyle IMF'nin karşı çıktığı yasa tasarısında, teşvikten yararlanmak için gereken asgari 10 işçi koşulunu 20 işçiye çıkarıp, IMF'nin beklentisini karşılamaya çalıştı.
Eskiler de yararlanacak
Alt komisyonda kabul edilen tasarıya göre, yeni yatırımda, işçinin ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisi, SSK primi işveren hissesi ve enerji desteği teşvikten yararlanabilmek için asgari 20 işçi çalıştırmak gerekecek. Halen faaliyette olan tesisler de teşviklerden yararlanacak. Mevcut tesisler teşviklerden yararlanabilmek için işçi sayısını en az yüzde 20 oranında artıracaklar ve artırım sonrası asgari işçi sayısı 20'den az olamayacak.
Tarıma dayalı sanayi yatırımlarında ise asgari işçi sayısı 10 olarak uygulanacak. Vergi ve SSK primi teşviği organize sanayi bölgeleri (OSB) ve endüstri bölgelerinde (EB) yüzde 100, diğer alanlarda ise yüzde 80 olacak.
Enerji desteğinin başlangıç oranı, en az 20 işçi çalıştıran tesisler için yüzde 20 oldu. İlave olarak alınan her işçi için enerji maliyetinin 0.5 puanlık bölümü Hazine'ce karşılanacak. Toplam enerji desteği, organize sanayi ve endüstri bölgesinde yüzde 50'yi, diğer alanlarda yüzde 40'ı aşmayacak. İşçi sayısını yüzde 20 artıran eski tesisler de aynı şekilde enerji teşvikinden yararlanabilecek. Bedelsiz arsadan ise 36 ildeki uygulama korunarak mülkiyetin tesis sahiplerine devri öngörüldü. Geçen yıl çıkartılan 5084 Sayılı Yasa'ya göre, teşvikler için 10 kişilik istihdam yeterli. Dolayısıyla, teşvikli 36 ilde, yasanın yürürlük süresinde başlanmış yatırımların kazanılmış hakkı sürecek.