Teşvik için 30 işçi şart

IMF'nin karşı çıkmasına rağmen 49 ili kapsayacak şekilde genişletilen Teşvik Yasası'nın nasıl uygulanacağı belirlendi.

ANKARA - IMF'nin karşı çıkmasına rağmen 49 ili kapsayacak şekilde genişletilen Teşvik Yasası'nın nasıl uygulanacağı belirlendi. Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazetede yayımlanan tebliğine göre, teşvikten 1 Nisan'dan itibaren işe başlayan mükellefler, en az 30 işçi çalıştırmaları koşuluyla yarattıkları istihdam, daha önce faaliyet gösteren mükellefler ise işçi sayısını en az yüzde 20 artırmaları ve işçi sayısını asgari 30 kişiye çıkarmaları durumunda yarattıkları ek istihdam ölçüsünde yararlanacak. Teşvik 31 Aralık 2008'e kadar uygulanacak.
Çalışmayan alamayacak
Bu işyerlerine ilişkin bordrolarda gösterilmiş olsa dahi fiilen bu işyerlerinde çalışmayan işçiler açısından teşvikten yararlanmanın mümkün olmadığı belirtildi. Yasa kapsamında olmayan bölgelerde yer alan istihdamın yasa kapsamındaki bölgelere veya kapsama dahil bölgelerde var olan istihdamın bölge içine kaydırılmasına yönelik teşviklerden yararlanma amaçlı uygulamalar yeni işe başlama olarak kabul edilmeyecek.