Teşvik Yasası'na rötuş

Bütçeye ek yük getireceği gerekçesiyle IMF'nin itirazıyla karşılaşan teşvik yasa tasarısında IMF'nin isteği doğrultusunda yapılan son değişiklikle, teşvikten yararlanmak için gerekli olan asgari işçi sayısı 30'a çıkarıldı.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Bütçeye ek yük getireceği gerekçesiyle IMF'nin itirazıyla karşılaşan teşvik yasa tasarısında IMF'nin isteği doğrultusunda yapılan son değişiklikle, teşvikten yararlanmak için gerekli olan asgari işçi sayısı 30'a çıkarıldı.
Kişi başına milli geliri 1500 doların altındaki illere teşvik verilmesini düzenleyen ve il sayısını 36'dan 49'a çıkaran yasa tasarısında yine değişiklik yapıldı. Tasarı için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda oluşturulan alt komisyon, raporunu tamamlamış olmasına karşın, yeniden toplanarak, değişikliğe gitti. Tasarı yeni haliyle bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. İlk raporunda, teşvikten yararlanmak için gereken asgari 10 işçi koşulunu 20'ye çıkaran komisyon, bu kez bu sayıyı 30 olarak belirledi. Teşviklerden yararlanma koşulu yeniden düzenlendi.
Nasıl yararlanılacak?
Buna göre, 1 Mart 2005'ten itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, en az 30 işçi çalıştırdıkları takdirde SSK primi işveren payı, işçi ücretlerinden alınan gelir vergisi ve arsa teşvikinden yararlanacak. Mart 2005'ten önce işe başlamış mükellefler Ocak 2005'ten önce SSK'ya verdikleri son aylık prim ve hizmet belgelerindeki işçi sayısını en az yüzde 20 artırmaları ve çalıştırılan toplam işçi sayısının 30'a ulaşması halinde yararlanabilecek. Mevcut işyerlerine uygulanacak SSK primi ve vergi desteği, işe alınan yeni işçilerle yeni işçilerin sayısının iki katıyla sınırlı olacak. Prim ve vergi desteği, organize sanayi ve endüstri bölgelerinde yüzde 100, diğer alanlarda yüzde 80 olacak. Enerji desteğinden yararlanabilmek için, hayvancılık, seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu yatırımlarında asgari 10; imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlıkta 30 işçi çalıştırma zorunluluğu aranacak. Asgari işçi çalıştırana yüzde 20 enerji teşviki uygulanacak. İşçi sayılarını yüzde 20 artıran işyerleri de enerji desteği alacak.