Teşvikle 222 yatırım geldi

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, yatırım teşviki kapsamındaki 32 ile ocak ayı itibarıyla 608 milyon YTL tutarında 222 yeni yatırım yapıldığını söyledi.

ANKARA - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, yatırım teşviki kapsamındaki 32 ile ocak ayı itibarıyla 608 milyon YTL tutarında 222 yeni yatırım yapıldığını söyledi.
Bakan Şener, bu yatırımlarla 8 bin 376 kişinin istihdam edileceğini kaydetti. DYP Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın soru önergesine verdiği yazılı yanıtta, 5084 sayılı 'Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' kapsamında, 'Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi' desteğinden, 2001'de fert başına düşen GSYİH tutarı 1500 dolar veya daha az olan iller ile kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki illerin yararlandığını sözlerine ekledi.
Şener, 'Sigorta Primi İşveren Paylarının Hazine'ce Karşılanması', 'Enerji Desteği' ve 'Gelir Vergisi Stopajı' teşvikinden fert başına düşen GSYİH tutarı 1500 dolar veya daha az olan illerin yararlandığını hatırlattı.
34 farklı sektörde yatırım yapıldı
Ocak 2006 itibarıyla 'Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi' kapsamında bulunan illerin 32'sinde, 34 farklı alt sektörde 222 yeni yatırım yapıldığını ifade eden Şener, 8.376 kişinin istihdam edileceği bu yatırımların toplam tutarının 608 milyon YTL olduğunu kaydetti. Şener, şöyle devam etti: "Ekim 2005 itibarıyla 'Sigorta Primi İşveren Paylarının Hazinece Karşılanması' destek unsuru kapsamındaki 36 ilde; 35.341 işyerinde 146.497 sigortalı için bu destek unsurundan faydalanılmıştır. 11 milyon YTL'lik sigorta primi işveren payı Hazine Müsteşarlığı'nca karşılanmıştır. Ocak 2006 itibarıyla 'Enerji Desteği' kapsamındaki 36 ilin 24'ünde, 20 farklı alt sektörde 156 yeni yatırım yapıldı. Yatırımların aylık istihdama katkısı 3 bin 771 kişidir."
'Gelir Vergisi Stopajı Teşviki' hakkında il bazında bilgi olmadığını belirten Bakan Şener, Eylül 2005 itibarıyla kanun kapsamındaki 36 ilde, 210 bin 971 işçi için indirimden yararlanıldığını vurguladı.