Teşviklerde bazı illerin şansı sonradan açıldı

Haber: SONGÜL?SELVİ / Arşivi

ANKARA - Türkiye’yi gelişmişlik düzeyine göre 4 bölgeye ayıran Teşvik Sistemindeki bölge ayrımında bazı illerin şansının sonradan döndüğü ve daha yüksek oranlı teşviklerin verildiği sıralara çıktıkları görüldi. Recep Tayyip Erdoğan tarafından son hali kamuoyuna açıklanan Teşvik Sistemideki bölge ayrımı ile Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı uzmanları tarafından ilk hazırlanan bölgeler arasında farklılıklar dikkat çekti.
DPT, Maliye Bakanlığı ve diğer kurumların 3. bölgeye yerleştirdiği Trabzon, Giresun, Ordu, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Malatya Hükümet tarafından son şekli verilen Teşvik Sisteminde sağlanacak teşvikler bakımından en şanslı kategori olan 4’üncü bölgeye çıktı. Kayseri, DPT tarafından 2’nci bölgeye yerleştirilirken, son teşvik paketinde 4’üncü ve 3’üncü bölgede yer aldı.
Teşvik Sistemi’nde birinci bölgede yüzde 10, ikinci bölgede yüzde 8, üçüncü bölgede yüzde 4 ve dördüncü bölgede yüzde 2 Kurumlar Vergisi uygulanacağından, 4. bölgeye giren bu iller büyük avantaj elde etmiş olacaklar. 

Arsa desteği avantajı
Aynı şekilde faiz, SSK priminin bir bölümünün Hazine tarafından karşılanması ve arsa desteği de bu iller için daha fazla olacak.  Sıralamada şansı açıklanan yeni teşvik paketiyle dönen ya da daha az teşviklerin verildiği bölgelere alınan iller şunlar:
Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak, Konya, Kahramanmaraş, Kayseri 2’inci bölgeden 3’üncü  bölgeye, Trabzon,Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Malatya, Kastamonu, Çankırı ve Sinop ise 3’üncü bölgedern 4’üncü bölgeye çıktı.Yani buralarda yatırım yapanlar daha yüksek oranlı teşvik alacak.  Adıyaman, Kilis, Giresun ise 4’üncü bölgeden daha az teşvik verilen 3’üncü bölgeye düştü.