'Teşvikte revize gerekli'

Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu, Teşvik Yasası kapsamındaki kentlerde istihdam edilenlerin sayısının temmuz sonu itibariyle 160 bini aştığını belirtirken, teşvikte revize taleplerine sıcak baktıklarını açıkladı.

ANKARA - Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu, Teşvik Yasası kapsamındaki kentlerde istihdam edilenlerin sayısının temmuz sonu itibariyle 160 bini aştığını belirtirken, teşvikte revize taleplerine sıcak baktıklarını açıkladı.
Başesgioğlu, Teşvik Yasası kapsamında önce 36 ilde, daha sonra da 13 ilin eklenmesiyle 49 ilde yapılacak yatırımlara arsa, vergi, sigorta primi ve enerji teşvikleri getirildiğini anımsatarak, "Bu kapsamda açılan fabrikalarda istihdam edilenlerin sayısı Temmuz 2005 sonu itibarıyla 160 bini aşmıştır. Teşvik Yasası ile 36 ilde Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı oranında işyeri ve sigortalı sayısı artmıştır" dedi.
'Sektörel ölçütler önemli'
Başesgioğlu, teşvik olgusunun, gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınma için son derece elverişli bir enstrüman olduğunu belirterek, "Burada önemli olan seçilen kriterlerin doğruluğudur. Sosyal tarafların teşviklerin sektörel ölçütler göz önüne alınarak tekrar ele alınması önerilerine sıcak bakıyoruz" diye konuştu.
Türkiye'de 2001 krizinden önce yüzde 7-8'ler düzeyinde seyreden işsizliğin krizden sonra yüzde 10'ların üstüne çıktığını söyleyen Başesgioğlu şöyle konuştu:
"AB ülkelerinde de işsizlik yüksek. Ancak koruma mekanizmaları güçlü olduğu için, sorun bizdeki kadar yıkıcı hale gelmiyor."
Bakan Başesgioğlu, işsizliğin en önemli nedeninin nüfus artışı, tarım sektöründeki çözülme, kadın istihdamının düşüklüğü, işgücünün eğitimsiz olması ve vergi yükünün ağır olmasından kaynaklandığını dile getirdi.