TGRT'nin satışı mahkemelik

TGRT'nin Rupert Murdoch'a ait News Corporation Şirketi'ne devrinin durdurulması için dava açıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) devre onay veren kararına muhalif kurul üyeleri Arif Merdol...

ANKARA - TGRT'nin Rupert Murdoch'a ait News Corporation Şirketi'ne devrinin durdurulması için dava açıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) devre onay veren kararına muhalif kurul üyeleri Arif Merdol, Şaban Sevinç ve Mehmet Dadak, 'devrin iptali ve yürütmenin durdurulması' istemiyle mahkemeye başvurdu.
RTÜK'e CHP kontenjanından seçilen üye Şaban Sevinç avukatı Levent Gök'le birlikte dava dilekçesini dün Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne iletti.
Gök, RTÜK Kanunu'nda, 'Bir özel radyo ve televizyon yayın kuruluşunda yabancı sermayenin payı, ödenmiş sermayenin yüzde 25'ini geçemez' ve 'Bir özel radyo ve tv kuruluşunda ortak gerçek veya yabancı tüzelkişi, bir başka radyo ve TV kuruluşuna ortak olamaz' hükmü bulunmasına rağmen RTÜK'ün hukuk müşavirliğinden bu konuda görüş almadığını savundu.
Ertegün yetkisiz
Huzur Radyo TV A.Ş.'nin genel kurulunda, üç yabancı hissedarla yüzde 75 hisseye sahip Ahmet Ertegün'ün yönetim kuruluna seçildiğini, sözleşmeye eklenen hükümle yabancıların söz sahibi haline geldiğini anlatan Gök, Ertegün'ün tek başına imza yetkisi bulunmadığını, yabancı ortakların genel kurul yetkisine sahip olmasının da bu kuşkuyu teyit ettiğini dile getirdi. Gök, TGRT'nin doğrudan News Corporation'a satılacağı kanaatinin de oluştuğunu anlattı.