THY sözleşme öncesi yüzde 6 zam yaptı

Türk Hava Yolları toplu iş sözleşmesi görüşmelerini beklemeden personele 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yüzde 6 zam yapma kararı aldığını açıkladı

İSTANBUL - Türk Hava Yolları (THY), ilgili prosedürün uzaması nedeniyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerini beklemeden personele 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yüzde 6 zam yapma kararı aldığını İMKB’ye bildirdi. THY’den yapılan açıklamada şöyle denildi:
“THY A.O. Yönetim Kurulu, toplu sözleşme görüşmelerinin bir an önce tamamlanması ve çalışanların yeni ücretlerini gecikmeksizin alabilmesi için süreci erken başlatma kararı aldı. THY A.O. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 8 Eylül 2008 tarihinde bir yazıyla başvurarak yetkili olan sendikanın tespit edilmesini istedi. Bakanlığın tespit yazısı üzerine THY Yönetim Kurulu, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecini başlatarak teklifini 17 Ekim 2008 tarihinde Hava-İş yönetimine gönderdi. Ancak sendika yönetimi 13 Ekim 2008 tarihinde İstanbul İş Mahkemesi’ne başvurarak tesbit yazısının iptalini istedi. Hava-İş Sendikası tarafından açılan dava mahkemece ‘Sendika’nın dava açmakta hukuki yararı bulunmadığı, davanın sendikaya yetki belgesi verilmesine engel teşkil edecek olması nedeniyle TİS görüşmelerine başlayamamanın çalışanların yararına olmamasının yanı sıra davanın sonuçlanması için geçecek ortalama süre dikkate alındığında çalışanların zararına olacağı, hukuki yararın sendika tarafından ispat edilemediği’ gerekçeleriyle reddedildi. Yargılama süreci temyiz aşamasında olup dava halen devam etmektedir. THY yargının vereceği kesin karara uygun hareket edecektir” denildi. (Radikal)