THY'de garanti devam

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kamunun hissesinin oranı son halka arzdan sonra yüzde 46.43'e düşen THY'nin Hazine garantili borçlarına ilişkin garantilerin devamına karar verdi.

İSTANBUL- Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kamunun hissesinin oranı son halka arzdan sonra yüzde 46.43'e düşen THY'nin Hazine garantili borçlarına ilişkin garantilerin devamına karar verdi. THY'de kamunun hissesi yüzde 50'nin altına düşmesine rağmen Özelleştirme İdaresi hâkim ortak konumunda bulunuyor. ÖYK'nın 26 Mayıs günlü kararına göre THY için Hazine garantisi 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu gereği devam edecek. Ancak THY'nin bu borçları ödeyememesi durumunda şirket hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun Hükümleri uygulanacak.