'Ticari sırdır açıklamayız'

Yapı Kredi Bankası'nda hâkim ortak konumuna geçen Koç Holding, satış sözleşmesi konusunda detaylı bilgi isteyen Sermaye Piyasası Kurulu'na olumsuz cevap verdi.

İSTANBUL - Yapı Kredi Bankası'nda hâkim ortak konumuna geçen Koç Holding, satış sözleşmesi konusunda detaylı bilgi isteyen Sermaye Piyasası Kurulu'na olumsuz cevap verdi. Koç Holding, YKB'nin satın alınmasına ilişkin imzalanan hisse satış sözleşmesinin ticari sır mahiyetinde olan birçok hüküm içerdiğini belirterek, sözleşmenin tamamının verilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.
Koç Holding'den İMKB'ye gönderilen açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Mayıs 2005 tarihli yazısıyla Yapı ve Kredi Bankası (YKB) hisselerinin satışına ilişkin Hisse Satış Sözleşmesi'nin tamamı ile dört soru hakkında cevap talep edildiği belirtildi.
Açıklamada, Hisse Satış Sözleşmesi'nin ticari sır hükümler içerdiğine işaret edilerek, hisse devrinin henüz tamamlanmadığı bir aşamada YKB ve tarafların ticari sırlarına ait bilginin kamuya duyurulmasının, Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin amaçlarını aştığı savunuldu.
Bazı sorular yanıtlandı
Koç Holding açıklamasında, "Ayrıca ticari bilgilerin açıklanması ne hukukun genel prensibi olan sözleşme serbestisi ve ticari bilginin mahremiyeti ile ne de ticari örf ve âdetler ile bağdaşıyor" denildi. Sözleşmenin tamamının açıklanmasının mümkün olmadığını belirten holding SPK'nın yönelttiği sorulara şu cevapları verdi:

  • Opsiyon kullanım süreleri farklı: Sözleşme hükümlerine göre Çukurova Grubu'nun YKB hisselerinin satışının tamamlanmasından (Kapanış) itibaren 12 ay içinde YKB'nin Turkcell İletişim ve Turkcell Holding'de sahip olduğu hisseleri alma opsiyonu var. Grup kapanıştan itibaren 4 aylık süre içinde YKB'nin Fintur Technologies, Digital Platform Digitürk, Superonline'da sahip olduğu hisseleri 31 Aralık 2004 tarihindeki defter değerleri üzerinden satın alacaktır. Turkcell hisse fiyatı ise opsiyonun kullanıldığı tarih dikkate alınarak İMKB'de işlem gördükleri ağırlıklı fiyatın 30 günlük ortalaması esas alınarak formüle edilecektir.
  • Satış fiyatı değişebilir: YKB hisselerinin yüzde 100'ü için yapılan değerleme 2 milyar 21 milyon avro. Bu fiyatın içinde YKB'nin Turkcell Holding ve Turkcell İletişim'de sahip olduğu hisselerinin 28 Ekim 2004'teki değerleri de yer alıyor. Ancak bu fiyatta kapanış tarihi itibarıyla bir ayarlama yapılacak. Bunun amacı şirket malvarlıkları içinde önemli yer tutan Turkcell Holding ve Turkcell İletişim hisselerinin 28 Ekim 2004'teki kıymetleri ile kapanıştaki kıymetleri arasındaki farkın adil şekilde hisse devir bedeline yansıtılmasıdır. Kapanışın hangi tarihte olacağı ve o tarihteki Turkcell hisselerinin değerinin bugünden tahmin edilmesi mümkün olmadığı için olası etkiyi belirtemiyoruz.
  • Sandığın devri önşart: YKB Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı'nın ilgili mevzuatın öngördüğü şartların yerine getirilmesi şartıyla kamu sosyal güvenlik sistemine alınması için yetkili makamlarca gerekli izin ya da kararların usulünce alınması hisse devir işleminin tamamlanmasının önşartıdır. Bu yönde gerekli başvurular yapılacaktır.
  • İştirakler için çağrı belirsiz: YKB'nin hisseleri borsada işlem gören iştiraklerinin dolaylı yönetim değişikliği nedeniyle diğer ortaklarına çağrıda bulunması konusunda verilmiş nihai kararımız bulunmamaktadır.
    Digitürk'e müşteri buldu
    Bu arada Çukurova Grubu'nun patronu Mehmet Emin Karamehmet'in, Yapı Kredi Bankası'nın satış sürecinde Digitürk'ü elinden çıkarmak için yaptığı görüşmelerde ciddi bir müşteriyle anlaştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Karamehmet, Digitürk'ün yüzde 50 hissesini Amerikalı bir yatırım şirketine satacak. Ancak taraflar arasında imzalanacak sözleşmede Mehmet Emin Karamehmet'in sattığı hisseleri belirli bir zaman dilimi içinde bedeli karşılığında geri alma hakkı bulunacak. Kimliği çok gizli tutulan alıcının, Yapı Kredi'nin bugünkü yönetiminin açtığı Digitürk ihalesinde bilgi odasına giren şirketlerden biri olduğu tahmin ediliyor.