TİSK: Fondaki prim oranı azaltılsın

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki kaynağın esas olarak işsizlerin eğitimine harcanması...

ANKARA - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki kaynağın esas olarak işsizlerin eğitimine harcanması, prim oranının da yüzde 2'den yüzde 1'e indirilmesi gerektiğini söyledi.
Kudatgobilik, yaptığı yazılı açıklamada, İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken 21.2 milyar YTL tutarında kaynağın kullanılmasıyla ilgili tartışmalara değinerek, "İşveren ve işçi primleriyle ortaya çıkan bu birikimin spekülasyonlara konu olması, işveren kesimince yadırganmaktadır" dedi.
İşsizlik Sigortası konusunda geçmişte hesap hatasıyla prim oranlarının yüksek belirlendiğini, işsizlere mesleki eğitimin işsizlikle mücadelede temel unsur olduğunu vurgulayan Kutadgobilik, şöyle konuştu: "Toplanan primlerin büyük kısmının işletmelerin kasasından çıktığı, yani üretimden ve yatırımdan çekilen kaynaklar olduğu unutulmamalıdır. Aktüaryal denge, sigortadan yararlanma şartları işsizlerin lehine yumuşatılsa bile bu yüzde 1'lik prim oranına izin verir."
Meslek okulları önemli
Kudatgobilik, sözlerine şöyle devam etti: "İkinci olarak, işsiz kalanlara işletmelerin talep ettiği işgücü niteliklerine uygun bilgi, beceri ve meslek kazandıracak eğitimin verilmesi işsizlikle mücadelenin temel araçlarından birisidir. Tarihi çok eski olan Batı ülkeleri işsizlik sigortalarının deneyimleri bize, işsizlik sigortasının başarısının, sorunu kaynağında, eğitimle çözmeye bağlı olduğunu göstermektedir. Halen sigorta kapsamında yapılan eğitim harcamaları ve fondan eğitime ayrılan pay ise çok düşüktür."
İllerin işgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin de acilen tamamlanması gerektiğini belirten TİSK Başkanı Tuğrul Kutadgobilik, buna paralel olarak, henüz çok az sayıda bulunan özel sektör meslek okullarının artırılması gerektiğini ifade etti.