TİSK: Vergi iadesi kaldırılmamalı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), vergi iadesi uygulamasının ne kadar eleştirilse de 'belge düzeninin sağlanması ve vergi toplanmasında önemli bir uygulama' olduğunu...

ANKARA - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), vergi iadesi uygulamasının ne kadar eleştirilse de 'belge düzeninin sağlanması ve vergi toplanmasında önemli bir uygulama' olduğunu, bu nedenle kaldırılmasının, beklenen sonuçları sağlamada etkili olmayacağını açıkladı. Sermaye kazançları ile diğer kazançlar arasında net bir ayrım yapılmasını isteyen TİSK, vergi oranlarının düşürülmesi ile vergi kaçağının azaltılacağını, kayıt dışının kayda alınacağını ve bunun sonucunda vergi hasılatının artacağı görüşünü iletti. Kıdem tazminatı ödeme gün sayısının 15 güne indirilmesi konusunda öneri getirilmesini de isteyen TİSK, basit usulde vergilendirmenin kaldırılmasının da önemli bir ilerleme olacağını belirtti.
TİSK'in öneriler demetinde, özellikle orta ölçekli işletmeler açısından yatırım indirimi kolaylığını sağlayacak yeni düzenlemelere ihtiyaç bulunduğu vurgulandı. Mükellefleri kayıt dışılığa yönelten nedenlerin en başında istihdam üzerinden ödenen vergi ve soysal güvenlik kesintilerinin yüksekliğinin geldiğini belirten TİSK; "Dolayısıyla istihdam üzerinden ödenen vergi oranlarında ve sosyal güvenlik kesintilerinde indirim yapılmadığı sürece, kayıt dışılığın azaltılması kanaatimizce mümkün değildir" denildi.
Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını ve uzun vadede asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını da öneren TİSK, ücretlilere yönelik özel indiriminin yeniden yürürlüğe konulmasını da istedi.