TİSK'e göre, 2010'da her 100 kişiden 16'sı işsiz

TİSK'e göre, Orta Vadeli Program zayıf oranlı büyüme öngördüğü için işsizlik, gelecekte yüzde 16-17 bandında süreklilik kazanacak

İSTANBUL - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işsizlik oranının 2010 yılında yüzde 16’lara yükselmesini beklediğini açıkladı. TİSK, Orta Vadeli Program hedeflerinin Türkiye için zayıf büyüme oranları öngörmesi dolayısıyla kriz öncesinde yüzde 10 olan işsizlik oranının muhtemelen gelecekte yüzde 16-17 bandında süreklilik kazanabileceğine dikkat çekti.
Temmuz ayı itibarıyla yıllık işsizlik oranı yüzde 12.8 idi. TİSK’in yayınladığı ‘Son Bir Yılda İşgücü Piyasası’ndaki Gelişmeler Bülteni’ne göre işsizliğin 2010 yılında yüzde 16’lara yükselmesi bekleniyor.
Son açıklanan verilerde, işsizlikteki azalış eğiliminin daha ziyade tarım sektöründeki mevsimlik çalışmaların ve bir miktar da KDV-ÖTV indirimlerinin etkisini taşıdığı belirtilerek, imalat sanayii kapasite kullanım oranının 2009 Eylül ayında da yükselmemesinin bu görüşü desteklediği vurgulanıyor. 

Gelişmiş ülkelerden iyi
Ekonominin ve istihdamın lokomotifi olan sanayi sektöründe maliyet artışları toparlanmanın önüne geçtiğinin altı çiziliyor. TİSK’in bülteninde bu çerçevede Orta Vadeli Program hedeflerinin Türkiye için zayıf büyüme oranları öngörmesi dolayısıyla kriz öncesinde yüzde 10 olan işsizlik oranının muhtemelen gelecekte yüzde 16-17 bandında süreklilik kazanabileceğine dikkat çekiliyor. İşsizlik oranındaki artışta, Türkiye’nin gelişmiş ülkelerden daha iyi durumda olduğu belirtilirken, gelişmekte olan ülkelerden daha kötü olduğu vurgulanıyor. (Radikal)

Ücretsiz aile işçisi arttı
Tarım sektörü erkekler ve kadınlar açısından istihdam yaratan en önemli sektör oldu. Sanayi sektöründeki istihdam daralması ise 381 bin kişi erkekler açısından 391 bin kişi seviyesine kadar tırmandı. Toplam istihdam açısından değerlendirildiğinde ise sanayi hariç tüm sektörlerin artırıcı yönde etki ettiği görüldü.
Yaratılan istihdama işteki durum itibarıyla bakıldığında, ücretli veya yevmiyeli çalışanların sayısında son bir yılda 163 bin kişilik; işveren veya kendi hesabına çalışan sayısında ise 64 bin kişilik bir azalış oldu. Son bir yıldaki 50 bin kişilik toplam istihdam artışı tarımsal faaliyetler nedeniyle ücretsiz aile işçilerinden kaynaklandı. Temmuz 2008’de yüzde 45.3 olan kayıtdışı istihdam Temmuz 2009’da 46.4’e çıktı.