TKB kredi verecek KOBİ arıyor

Bilanço sorunu yaşanan KOBİ'ler ucuz, uzun vadeli kredi bulmakta zorlanırken, Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), uygun koşullarda sağlanan yaklaşık 140 milyon avroluk dış kaynağı kullandırmak için 'sağlıklı' KOBİ arıyor.
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA - Bilanço sorunu yaşanan KOBİ'ler ucuz, uzun vadeli kredi bulmakta zorlanırken, Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), uygun koşullarda sağlanan yaklaşık 140 milyon avroluk dış kaynağı kullandırmak için 'sağlıklı' KOBİ arıyor. TKB, bu amaçla çeşitli illerde tanıtım toplantıları düzenliyor.
Yerli kaynaklardan üç-beş yıl vadeli olarak verilebilen KOBİ kredileri, sağlanan dış kaynaklarla 12 yıl vadeye kadar yayılabiliyor.
Avrupa ve Dünya Bankası fonlarıyla özellikle KOBİ'ler için hiç de küçümsenemeyecek finansman olanakları sağlanıyor, ancak bu kaynakların krediye dönüşümü hızlı değil. Türkiye Kalkınma Bankası da sağladığı uygun koşullardaki dış finansmanı KOBİ'lere kredi olarak kullandırabilmek için tanıtım kampanyaları düzenlemeye başladı.
200 firmaya tanıtım yapıldı
TKB kredi uzmanları, bugüne kadar yatırımların yoğun olduğu 11 ilde ve üç turizm merkezinde, 200'ü aşkın firmaya kredi koşullarını tanıtan toplantılar düzenledi. Krediyi kullandırırken geri dönüş riskini de en aza indirgemek isteyen TKB, toplantılarla potansiyel kullanıcıları bilgilendirirken sağlıklı bilançoya sahip KOBİ'lerin de talepte bulunması gerekiyor. TKB uzmanlarının yatırımcıları bilgilendirdiği iller ve merkezler şöyle sıralanıyor: Adapazarı, Antalya'nın Tekirova, Belek ve Beldibi'ndeki turizm firmaları. Manisa, İzmir, Osmaniye, Gaziantep, Eskişehir, Kütahya, Kayseri, Sivas, Çorum. TKB'nin özellikle KOBİ'ler için kullandırmayı hedeflediği krediler için sağlanan kaynaklar ve kredi koşulları ise şu şekilde özetleniyor:
AVRUPA YATIRIM BANKASI (AYB): AYB'den sağlanan 25 milyon avro tutarında kaynak, 500 kişiden az işçi çalıştırılan, net aktif büyüklüğü en fazla 75 milyon avro olan imalat sanayi, turizm ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lere kullandırılıyor. Yatırım süresinin en fazla beş yıl olması gerekiyor. Kredi miktarı ise yatırımın tutarının yüzde 50'sini geçemiyor. Ortalama yedi yıl vadeli kredinin miktarı 250 bin avro ile 12.5 milyon avro arasında değişebiliyor.
Kredininin 18.5 milyon avroluk bölümü Aralık 2004'te kullanıma açıldı. Bunun 8.4 milyon avrosu sekiz firmaya kullandırıldı. Diğer bölüm için Aralık 2005'te anlaşma imzalandı, ancak henüz kullanıma açılmadı.
AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI (AKKB): AKKB'den sağlanan 50 milyon avro büyüklüğündeki kaynak, AYB kredisiyle benzer kullanım koşullarıyla veriliyor. İmalat sanayi, turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lere yatırım ihtiyacının finansmanına yönelik olarak kullanılabiliyor.
Kredi Nisan 2004'te yürürlüğe girdi, 44.6 milyon dolarlık limitin 38.6 milyon avroluk bölümü 14 firmaya kullandırıldı.
İSLAM KALKINMA BANKASI (İKB): Kredi, ülke sınırı olmaksızın sanayi ve hizmet yatırımlarında, makine ve teçhizatın finansmanı amacıyla proje bazında 35 bin İslam Dinarı ve 3.5 milyon İslam Dinarı aralığında sabit faizli ve üç yılı ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıla kadar vadeyle kullandırılacak.
1984 ve 2000 yıllarında yapılan anlaşmalarla kullanıma açılan toplam 20.5 milyon İslam Dinarı tutarındaki limitin bugüne kadar 12 milyonluk bölümü kullandırıldı.
DÜNYA BANKASI: Sağlanan 50 milyon dolarlık kaynak, rüzgâr, güneş, jeotermal, dalga, gelgit, biyogaz, hidrojen enerjisine dayalı üretim tesisleriyle kurulu gücü 50 megavat (MW) ve altında olan kanal veya nehir tipi hidroelektrik üretim tesisleriyle rezervuar hacmi 100 milyon metreküpün veya rezervuar alanı 15 kilometrekarenin altında olan hidroelektrik santralların mal, hizmet, inşaat giderleri ve bunlara ilişkin danışmanlık hizmetlerinin finansmanı amacıyla dört yılı ödemesiz 12 yıla kadar uzanan vade ve değişken faizli olarak kullandırılıyor. Mayıs 2004 tarihinde imzalanan 50 Milyon dolar limitli yenilenebilir enerji kredisinin 5.3 milyon dolarlık bölümü iki firmaya kullandırıldı.
FRANSIZ KALKINMA AJANSI (FKA): 20 milyon avroluk kaynak, 2 milyon avroluk üst limitle yıllık cirosu 50 milyon avroyu aşmayan çalışan sayısı 200 kişiden az olan özellikle hedef bölge olarak seçilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan KOBİ'lere yatırım ve işletme kredisi olarak verilecek. Söz konusu kredi henüz kullandırılmaya başlamadı.