TMO fındık alımında resmen devreye girdi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık alımıyla görevlendirilirken, alım-satım fiyatlarını da belirleyecek. Bakanlar Kurulu'nun 'Fındık Alımı ve Satımı Hakkında Karar'ı, yürürlüğe girdi.

ANKARA - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık alımıyla görevlendirilirken, alım-satım fiyatlarını da belirleyecek. Bakanlar Kurulu'nun 'Fındık Alımı ve Satımı Hakkında Karar'ı, yürürlüğe girdi. Karara göre, TMO, fındık alımıyla ilgili her türlü iş ve işleme ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak ve kararla kendisine verilen görevleri kooperatifler, birlikler veya diğer kuruluşlar aracılığıyla yerine getirebilecek.
TMO, ana statüsü ve karar kapsamındaki faaliyetleri yerine getirmek amacıyla idari bina, depo, arazi, malzeme, demirbaş ve gerekli diğer araç ve gereçleri satın almaya, kiralamaya, satın aldığı ürünü işlemek üzere gerekli noktalarda tesis kiralamaya veya açmaya yetkili olacak. TMO'nun ürün alımları için gerek duyacağı finansman, kredi teminiyle karşılanacak.
TMO'nun yurtiçi veya yurtdışından kullanacağı krediler üzerinden, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi yapılmayacak. Söz konusu krediler nedeniyle bankaların lehe aldıkları paralar, yüzde 1 banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olacak.