TMSF artık üst kurul değil

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda oluşturulan alt komisyon, TMSF'yi (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Yasa tasarısı kapsamından çıkardı.

ANKARA - TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda oluşturulan alt komisyon, TMSF'yi (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Yasa tasarısı kapsamından çıkardı.
RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) Başkanı Fatih Karaca'nın, RTÜK'ün diğer üst kurullardan farklı olarak düşünce özgürlüğü alanını düzenlediği, dolayısıyla kendilerinin de tasarı kapsamından çıkarılmaları gerektiği yönündeki önerisi kabul görmedi. RTÜK üyelerinin şu an olduğu gibi, diğer üst kurullardan ayrı olarak TBMM tarafından seçilip seçilmemesine ise Plan Bütçe Komisyonu karar verecek.
Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa Parlak, kurul üye sayısının 7 ile sınırlandırılmasının sağlıklı karar almada sakınca yaratacağını belirtirken, CHP'li Ali Kemal Kumkumoğlu, işlevleri farklı olan değişik üst kurulların tek tip hale getirilmesinin doğru olmadığını savundu. Önemli alanları düzenleyen üst kurullara farklı kesimlerden üye belirlenmesinin düzenleme ve denetleme işlevi yapılırken bir otokontrolü beraberinde getirdiğini vurgulayan Kumkumoğlu, atamayla tek tip hale gelecek kurullarda otokontrolün ortadan kalkacağını belirtti.